Sphaerichthys osphromenoides  (Canestrini, 1860)

Българско наименование:

Шоколадово Гурами

Снимка на Sphaerichthys osphromenoides  (Canestrini, 1860)
Синоними: Chocolate Gourami, Osphromenus malayanus (Duncker, 1904), Sphaerichthys malayanus (Duncker, 1904), Sphaerichthys osphromenoides subsp. osphromenoides (Canestrini, 1860), Sphaerichthys osphronemoides (Canestrini, 1860)

Етимология: Sphaerichthys: от гръцки sphaira - топка + ichthys - риба, osphromenoides: oides - има формата на

Семейство: Osphronemidae

Разпространение: Sphaerichthys osphromenoides са разпространени на полуостров Малайзия, Суматра, Индонезия и Борнео.

Хабитат: Sphaerichthys osphromenoides обитава предимно торфени блата и свързаните с тях черни води, въпреки че се среща и в някои местообитания с прозрачна вода. Обикновено водата е оцветена в тъмнокафяво от хуминови киселини и други химикали, отделящи се от разлагаща се органична материя.  В хабитатите с прозрачна вода се срещат растения като Cryptocoryne, Blyxa, Barclaya, Eleocharis, Utricularia и Limnophila.

Живее заедно с риби като Trigonopoma pauciperforatum, Luciocephalus pulcher, Nandus nebulosus, Rasbora einthovenii, Boraras maculatus, Belontia hasselti, Betta waseri, Betta tussyae, Betta imbellis и Kryptopterus macrocephalus.


типичен хабитат на Sphaerichthys osphromenoides - снимка Zhou HangSphaerichthys osphromenoides в естествения си хабитат - снимка Inaturalist


Максимална стандартна дължина:
4.0 – 5.0см.

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 х 30см, 80 литра

Условия за отглеждане: За отглеждане на Sphaerichthys osphromenoides e необходим гъсто засаден с растения аквариум, както и с плаващи растения като Salvinia, Riccia, Nymphaea и Cryptocoryne. Може да добавите корени или парчета дърво на които да прикрепите растения като Microsorum или Taxiphyllum.

В допълнение може да сложите листа от бук или дъб, които ще засилят натуралното излъчване на аквариума и ще служат за ръст на колонии от полезни бактерии, когато започнат да се разграждат. Това ще осигури вторичен източник на храна за малките.

Аквариумът трябва да е покрит и да не е пълен догоре, защото рибите дишат атмосферен въздух, а също така и скачат.

Параметри на водата: температура 24 – 32 °C, pH - дивите екземпляри изискват стойности в обхвата 4.0 – 6.5, родените в аквариум са по-непретенциозни, твърдост - за диви екземпляри 0 – 54 ppm, за родени в аквариум до 10°

Храна: Sphaerichthys osphromenoides e микрохищник и се храни в природaта с малки безгръбначни, червеи и ларви на насекоми. Понякога в аквариум е капризен и не приема сухи храни. Предпочита замразени и живи храни като артемия, хирономус, дафния.

Поведение и съвместимост: Sphaerichthys osphromenoides е миролюбив вид. Не трябва да се отглежда с бързи риби, защото няма да може да достига до храната. Подходящи съквартиранти са риби като Danionella, Microdevario, Trigonostigma или дребни Rasbora, както и такива като Pangio или Kottelatlimia. Не трябва да се гледа с Sphaerichthys selatanensis, за да няма хибридизация.

Препоръчва се отглеждането на група от поне 6 риби. В групата има строга йерархия и ясно ще забележите доминантните риби да гонят другите по време на хранене и от любимите си места в аквариума.

Сексуален диморфизъм: Възрастните мъжки имат права долна челюст и по-заострена форма на главата от женските, при които долната челюст е леко закръглена.

Размножаване: Sphaerichthys osphromenoides достига до полова зрялост на възраст от 6 месеца.

Размножаването в аквариумни условия не е лесно. Необходим е развъден аквариум с обем от 50 литра, нивото на водата трябва да е 15см. В аквариума трябва да има няколко плаващи растения, например ричия. Челното стъкло на аквариума се затъмнява, а температурата на водата се повишава плавно до 30°С.

Преди размножаването мъжкия и женската се държат отделно и се хранят обилно.

При хвърлянето на хайвера женската полага до 100 хайверни зърна с жълт цвят и диаметър повече от 1мм, след което ги събира в устата си.
Инкубационният период е 7 – 20 дена, преди да се появят 10 - 40 напълно оформени малки. Веднага след като се излюпят малките, те започват да плуват между плаващите растения и да търсят храна. Нивото на водата се понижава до 5-10см и се поддържа дотогава, докато не се сформира лабиринтовия орган при малките.

Стартова храна - инфузории, по-късно науплии на артемия, циклопс.


Sphaerichthys osphromenoides в аквариум


Източници:
seriouslyfish.com
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Osphronemidae
Континент: Азия
Биотоп: Индонезия
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 80л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г