Sphaerichthys osphromenoides  (Canestrini, 1860)

Българско наименование:

Шоколадово Гурами.

Снимка на Sphaerichthys osphromenoides  (Canestrini, 1860)

Семейство Belontidae.

Разпространени са в южната част на полуостров Малака, островите Суматра и Калимантан. Обитават езерата в местата с гъста растителност, а също и бавно течащите ручеи обрасли с растителност. Дължина до 6 см. D YIII-XI/8-9, А YII-IX/19-22, ll 26-30. Тялото е умерено изтеглено на дължина, малко високо, сплескано отстрани, муцуната е остра. "А" е дълъг, невисок, гръдните плавници са с нишковидно удължен първи лъч. Тялото е шоколадово-кафяво до слабо червено-кафяво, с лек зеленикав оттенък. Люспите са с тъмни кантове. Цялото тяло е пресечено от няколко светло-жълти до бели напречни ивици. "А" е с тесен жълт кант. Преди хвърлянето на хайвера самеца става почти черен, при самката гърлото става червено. Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт. Мирни са към останалите риби, малко страхливи, придържат се към средните и долни слоеве на водата, самците се бият помежду си. Аквариума трябва да е закрит отгоре, за да има над повърхността топъл въздух. Засадени и плаващи растения. Вода 26-30°С, dH до 10°, рН 6-7, ниво до 20 см. Храна: жива. Размножаването е по двойки. В размножителния аквариум трябва да има ситен пясък, рибите кръжат над пясъка и правят яма, в която самката хвърля хайвера. Вода:28-30°С, dH до 3°, КН 0°, рН 5-6. Самката инкубира хайвера в устата си, придържайки се към повърхността под защитата на растенията. Самеца се отделя. Малките напускат устата на самката след 14 дена. Стартова храна: "жива прах".

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г