Prionobrama filigera  (Cope, 1870)

Българско наименование:

Стъклена тетра

Снимка на Prionobrama filigera  (Cope, 1870)

Cемейство харациди (Characidae).

Разпространени са в басейна на р.Мадейра /Ю.Америка/.

Дължина до 6 см. D 2/8, А 3/32/1, ll 39+4. Тяло изтеглено, отстрани сплескано, профила на корема е по-изпъкнал от този на гърба. Устата е горна. Имат мастен плавник. Тялото е прозрачно, светло сиво-жълто със синкав или зеленикав блясък. От хрилното капаче до "С" минава тънка ивица с блестящ зелен цвят. Самеца е по-малък, по-строен, първите лъчи на "А" са силно удължени. "С" е с кърваво-червен цвят. При самката "С" е червеникав.

Миролюбиви, стадни, скачащи и много подвижни риби. Придържат се към средните и горни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум с растения, но и достатъчно голямо място за плуване.

Вода: 22-26°С, dН до 30°, рН 6-7,8. Храна: жива, заместители. Не се хранят от дъното. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа и дребнолистни растения, на които самката хвърля хайвера /до 500 зърна/. Преди хвърлянето семеца и самката да се държат отделно. За размножаване се слага двойка или група риби с преобладаване на самците. Вода: 26-28°С , dН до 10°, рН 6,8-7,2. Осветление слабо. След хвърлянето рибите се отделят. Инкубационен период 1-1,5 денонощия, малките плуват след 3-4 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузориите не ги харесват/. Полова зрялост след 6 месеца.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Средно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 06.03.2021 г