Hasemania nana  (Lütken, 1875)

Българско наименование:

Медна рибка. Медна тетра. Хасемания.

Снимка на Hasemania nana  (Lütken, 1875)

снимка: nikolaytoshev

Разпространени са в юго-източната част на Бразилия.

Дължина: до 6 см.

D 0/11, А 0/17-19, ll 30-32+3. Тяло изтеглено, с елипсовидна форма, сплескано отстрани. То е сребристо, при самеца синкаво, при възбуда и през размножителния период със медно-червен блясък, при самката с зелено-жълт. По тялото минава надлъжна черно-синя ивица, с различна степен на интензивност, чак до края на "С". Над нея при самеца има златиста, при самката жълта ивица. Краищата на нечифтните плавници са белезникави. Плавниците на самеца са кафяво-червени, на самката -- жълтеникави. Мирни, стадни, подвижни риби, придържат се към средните слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ аквариум, с засадени и плаващи растения за създаване на тъмни места.

Вода: 18-24°С, dH 5-20°С. рН 6,5-7,5, богата на кислород.

Храна: жива, заместители.

Размножаване по двойки или в стадо. Размножителен аквариум от 25 см за двойка, без грунд с затъмнено дъно, сепараторна мрежа, на нея растения с удължено стебло и разсечени листа. Вода: 24-27°С (с 2-3°С повече от при отглеждането), dH 4-12°, рН 6-6,5 (0,5 от обема аквариумна, 0,5 от обема свежа вода). Преди размножаването самките и самците 2 седмици се държат отделно. Болшинството акваристи слагат рибите вечер, сутринта става хвърлянето на хайвера (до 200 зърна), след което рибите се отделят, тъй като си ядат хайвера. Аквариума трябва да се затъмни, тъй като "хайвера се страхува от светлината". Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: инфузории. Полова зрялост на самците 6 месеца, на самките 4 месеца.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 03.03.2021 г