Thorichthys meeki  (Brind, 1918)

Българско наименование:

Снимка на Thorichthys meeki  (Brind, 1918)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в южната част на Северна Америка, Централна Америка и тропиците на Южна Америка. Обитават реките, езерата и местата затопляни през пълноводието.
Тялото е умерено изтеглено на дължина, често високо, отстрани сплескано. Главата е голяма, очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Няколко дни преди хвърлянето на хайвера при самеца се вижда малък и остър семепровод, при самката -- едро, конусовидно, с тъп край, яйцеполагало.
Рибите са териториални, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Степента на агресивност при защитаване на територията зависи от вида и значително се повишава през периода на грижа за хайвера и потомството. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Някои видове ровят грунда и изравят растенията.
Отглеждат се, обикновено, във видов аквариум или в аквариум с други риби от семейството. Аквариум с укрития от камъни и корени, камъни хоризонтално и наклонено разположени към повърхността, пещери, вертикално поставени камъни за разделяне на териториите (размера на територията зависи от агресивността на вида, размера на рибите, а също от техния характер, обикновено са достатъчно 40 см дължина), плаващи растения. Възможността за засаждане на вкореняващи се растения зависи от вида на рибите.
Най добре е в аквариума да се сложи група колкото се може по-млади риби и когато те се разделят на двойки се оставя нужното количество, следейки за тяхното поведение.
Храна: жива (в това число и дребни риби), растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум със субстрат. Размножаването се стимулира със смяна на водата (до 2 обема за седмица) и повишаване на температурата с 1-2°С. Може да се опита да се получи хайвер от непознати една за друга риби, като се раздели самката и самеца със стъкло, за да свикнат една с друга, но това не винаги е успешно. Хайвера се хвърля на твърди предмети, понякога на едър лист на растение. Излюпените след 2-6 денонощия личинки родителите преместват в изровени в грунда ямички, а когато малките, след 3-7 денонощия, поплуват, ги охраняват. Стартова храна: "жива прах", науплии на циклопс, нематоди.

Разпространени са на полуостров Юкатан.

Дължина до 15 см, в аквариум по-малко. D XV-XVI/9-10, A VIII-IX/7-9, ll 28-32.

Тялото е високо, линията на челото е права. "D" и "A" са заострени. Горните и долните лъчи на "С" са удължени. Основното оцветяване на тялото е сиво-синьо с виолетов блясък. Гърба е кафяв, корема жълтеникаво-маслен до оранжев. Гърлото и гърдите са червени. От хрилното капаче до "С" минава черна ивица, завършваща с черно петно. Ивицата променя своята интензивност и може да се разпадне на отделни петна. Може да се появят 7-8 напречни черни ивици. Отстрани по средата има черно петно. Самеца е по-едър, по-ярко оцветен, "D" и "А" са с по-остри краища.

Рибите са доста мирни, но има и агресивни екземпляри. Може да се отглеждат заедно със едри риби.

През размножителния период ровят грунда и може да изровят незащитените с камъни растения.

Вода: 22-28°С, dH 5-30°, рН 6,2-7,8 (при развъждане dH до 10°, рН 6,2-7).

Хайвера се хвърля на камък, в пещера и на долната страна на едри листа. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Северна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.05.2021 г