Thorichthys meeki  (Brind, 1918)

Българско наименование:

Цихлазома мееки

Снимка на Thorichthys meeki  (Brind, 1918)
Синоними: Firemouth Cichlid, Cichlasoma hyorhynchum (Hubbs, 1935), Cichlasoma meeki (Brind, 1918), Herichthys meeki (Brind, 1918), Thorichthys helleri subsp. meeki (Brind, 1918)

Етимология: Thorichthys: от древногръцки throsko - да скочи + ikhthús - риба, meeki: на името на Eugene Meek (1859-1914)

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Thorichthys meeki е разпространена в Мексико, Белиз и Гватемала. Съществуват популации също и в Порто Рико и САЩ.

Хабитат: Thorichthys meeki е откриван в различни равнинни биотопи, характеризиращи се със стояща до умерено течаща, относително плитка (дълбочина <1.5 метра), бистра до кална, прясна до леко сладка вода, включително сеноти, лагуни, крайпътни басейни, временни езера, канавки, потоци и малки притоци.

Субстратите са от пясък, кал, варовик, водна растителност може да липсва или да е от водорасли, Myriophyllum, Potamogeton, Eichhornia, Nymphaea, Carex и Typha. По дъното има потънали листа, потопени клони или корени.

Живее заедно с риби като Amphilophus robertsoni, Rocio octofasciata, Trichromis salvini, Parachromis friedrichsthalii, Paraneetroplus bifasciatus, Paraneetroplus synspilus, Petenia splendida, Theraps heterospilus, Theraps pearsei, Thorichthys helleri и Thorichthys pasionis. Други видове от този район са Poecilia petenensis, Poecilia mexicana, Gambusia sexradiata, Carlhubbsia kidderi, Phallichthys fairweatheri, Belonesox belizanus, Xiphophorus hellerii, Rhamdia guatemalensis, Atherinella alvarezi, Astyanax aeneus, Hyphessobrycon compressus, Dorosoma anale, Dorosoma petenense и Cynodonichthys tenuis.


Laguna Milagros - едно от естествените местообитания на Thorichthys meekiThorichthys meeki  в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
10 – 12см

Размер на аквариума: аквариум с основа 120 х 40см, 200 литра е подходящ за една двойка

Условия за отглеждане: За отглеждане на Thorichthys meeki е необходим аквариум с дължина поне 80см и обем 200 литра. Ако искате да симулирате натуралния му хабитат, използвайте мек, пясъчен субстрат, обли камъни, корени и парчета дърво, като направите укрития и сенчести места.
Качеството на водата е от много голямо значение, затова ви е необходима добра филтрация и седмична подмяна на 2/3 от обема на водата, защото рибите са много чувствителни и никога не трябва да ги пускате в нов, неустановен аквариум.

Параметри на водата: температура 20 – 30°C, pH 6.5 – 8.5, твърдост 36 – 268 ppm

Храна: В природата Thorichthys meeki се храни с дребни безгръбначни, ларви на насекоми, както и с органичен детрит. Често пълни устата си със субстрат, изяжда което става за ядене и изхърля останалото през хрилете и устата си.
В аквариум приема замразени и живи храни като хирономус, тубифекс, артемия. Добре е да му давате и специализирани храни с растителни добавки или спирулина.

Поведение и съвместимост: Thorichthys meeki не са толкова агресивни, колкото териториални през размножителния период.  Не трябва да се гледат с много малки риби, защото ще ги изядат. Може да се отглеждат заедно с подобни по размер централноамерикански цихлиди, но трябва да има достатъчно място за територии. Може да ги гледате и с риби от родовете Poecilia и Xiphophorus, които също имат представители от Мексико. Ако не ги размножавате, най-добре е да отглеждате група от поне 8 риби.

Сексуален диморфизъм: Възрастните мъжки са по-едри, имат издължени гръбна и анална перки и са по-интензивно оцветени от женските.


мъжки и женска Thorichthys meeki

Размножаване:
Thorichthys meeki достига полова зрялост на възраст от 1 година.

За развъждане е необходим развъден аквариум с обем от 130 литра за двойка риби. Рибите се хранят добре с живи и замразени храни. Може да им давате и нарязани дъждовни червеи.

Оптималните параметри на водата за размножаване са температура 26 - 27°C, твърдост dH 2-10° и pH под 6.0.

Женската хвърля върху камък, керамична саксийка, листо около 200 хайверни зърна с жълтеникав цвят и с диаметър около 1мм. Веднага след хвърлянето на хайвера и оплождането му от мъжкия, женската започва да разделя хайверните зърна едно от друго, за да може да получават повече кислород. Мъжкият охранява територията.

Инкубационният период е около 3 дена и родителите веднага преместват малките в предварително изкопана плитка яма в субстрата. След няколко дни малките изразходват жълтъчния си мехур и започват да търсят храна.

Стартова храна - артемия, ситнонарязат тубифекс, ручейници


Thorichthys meeki с малки


Малките са много лакоми и трябва да се хранят често, което пък може да доведе до проблеми с качеството на водата, затова на всеки 3 дена трябва да се подменя 1/8 от нея.

Като забележите, че родителите не се грижат повече за малките, трябва да ги извадите от развъдния аквариум.


малки Thorichthys meeki

Продължителността на живота на Thorichthys meeki е около 15 години.

Източници:
houseaqua.ru
seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г