Riccia fluitans, (Linne, 1753)

Българско наименование:

Блатен чернодробен мъх, Ричия

Снимка на Riccia fluitans, (Linne, 1753)

Семейство: Ricciaceae

Синоними: Riccia canaliculata Hoffmann, Riccia fluitans var. canaliculata Roth, Riccia eudichotoma Bischoff, Riccia nodosa Boucher, Ricciella fluitans A. Braun.

Етимология: Riccia: на RF. Ricci; fluitans: плaваща.

Разпространение:  космополит

Изисквания за CO2: необходимо е подаване на СО2 и торене

Светлина: силна – много силна

Температура:
10-28 °C

Твърдост на водата: мека – твръда

pH: 5.0-7.5

Ширина: 10-40 мм

Разположение в аквариума: плаващо, привързано върху камък, корен, мрежа

Скорост на рaстеж: бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение:
плаващо

Описание: Riccia fluitans е плаващо по водната повърхност растение, понякога във влажен субстрат се вкоренява. Разклоненията са тесни, линейни, леко разширени към върха, до 2 мм широки и 10-40 мм дълги, светло до умерено зелени на цвят.
 

Riccia fluitans в едно от естествените и местообитания

Riccia fluitans е превъзходно плаващо растения за аквариуми, в които няма силно течение по повърхността на водата. Адаптира се към различни параметри на водата, но изисква силна светлина. Оптимална температура на водата 20-28 °C. Растението бързо се размножава и част от него трябва да се отделя, за да се избегне затъмняването на разтящите под него растения. Размножава се чрез делене на разклоненията.


Приложение в Акваскейпа: Riccia fluitans се използва в развъдни аквариуми, като плаващо растение, осигуряващо място за гнезда на лабиринтовите риби или пък скривалище на малките. Привързано за камък или корен, може да се ползва и подводно, но се стреми да изплува.

Riccia fluitans в аквариум - Bernardo Salas Perez

 


 

Характеристики


Семейство: Ricciaceae
Континент: Космополит
Биотоп: Космополит
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Разположение: По декорацията
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.05.2024 г