Danio nigrofasciatus  (Day, 1870)

Българско наименование:

Точково Данио

Снимка на Danio nigrofasciatus  (Day, 1870)
Синоними: Dwarf Spotted Danio, Barilius nigrofasciatus (Day, 1870), Brachydanio nigrofasciatus (Day, 1870), Danio analipunctatus (Boulenger, 1911)

Етимология: Danio: Dhani - бенгалско име за подобни риби, nigrofasciatus: от латинското niger - черен + fasciatus - на ивици

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Danio nigrofasciatus е ендемичен вид за Мианмар

Хабитат: Danio nigrofasciatus обитава потоци, малки реки и неподвижни водоеми като езера и оризови полета. Живее заедно с риби като Danio albolineatus, Puntius sophore, Lepidocephalichthys guntea, Dermogenys pusilla, Badis ruber, Trichogaster labiosa.


типичен хабитат на Danio nigrofasciatus - снимка Sven Kullander


Максимална стандартна дължина:
3.0 – 4.0см

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 х 30см, 50 литра

Условия за отглеждане: Danio nigrofasciatus изглежда много ефектно в гъстозасаден с растения аквариум с тъмен субстрат, в по-празен аквариум изглежда по-бледо. Може да направите и аквариум който наподобява течащ поток, със субстрат от различни по размер камъни, едри обли камъни и чакъл. Може да използвате и допълнителна помпа, за да създадете умерено течение, но силното течение трябва да се избягва, защото рибите в природата обитават по-спокойните части на водоемите.

Добавете парчета дърво, корени, както и непретенциозни растения като Microsorum, Bolbitis или Anubias, които могат да растат и прикрепени към корен или камък.
Аквариумът трябва да има плътен капак, защото рибите са добри скачачи и могат да се изкочат и през изненадващо малки процепи.

Параметри на водата: температура 18 – 25 °C, pH 6.0 – 7.5, твърдост 36 – 215 ppm

Храна: В природата Danio nigrofasciatus се храни с насекоми и техните ларви. В аквариум приема всякакви сухи храни, но предпочита замразени и живи храни като хирономус, дафния и артемия.

Поведение и съвместимост: Danio nigrofasciatus е много миролюбив вид и може да се отглежда заедно с малки Cyprinidae, тетри, живородки, rainbowfish, Anabantidae, сомчета и боции.

Ако искате биотопен аквариум, може да го отглеждате с риби от Мианмар като Celestichthys choprae, Brachydanio aesculapii, Microdevario, Pethia phutunio, Acanthocobitis zonalternans, Yunnanilus и Akysis.

Danio nigrofasciatus е пасажен вид и трябва да се отглеждат поне 8-10 риби.

Сексуален диморфизъм: Половозрелите женски за по-закръглени от мъжките, малко по-бледи и по-едри. Разликата се вижда най-добре през размножителният период, когато мъжките са с наситено оцветяване, а женските са пълни с хайвер.


мъжки Danio nigrofasciatusженска Danio nigrofasciatus


Размножаване:
Danio nigrofasciatus достига до полова зрялост на възраст от 6 месеца.

Ако рибите се чувстват добре и са в гъстозалесен с растения аквариум, не е изключено да се появят малки рибки и без намесата на човека. Ако искате обаче да увеличите броят им, ще ви е необходим развъден аквариум с обем от 20 - 30 литра, със сепараторна мрежа и няколко дребнолистни растения или явански мъх. Нивото на водата трябва да е около 10см.

Преди размножаване мъжките и женските се държат отделно за 7-10 дена и се хранят добре с жива храна. За размножаване може да се сложи двойка, но най-добре 2 мъжки и 1 женска или група риби с преобладаващи мъжки.

Рибите се пускат в аквариума вечерта и температурата на водата се повишава с 2-3°С. Стимул за хвърлянето на хайвер са сутрешните слънчеви лъчи или включването на ярко осветление.

Женската хвърля до 200-300 хайверни зърна, които падат на дъното през сепараторната мрежа и не могат да бъдат изядени.


мъжки и женска Danio nigrofasciatus хвърлят хайвер - снимка Ste Chester


След хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.


хайвер на Danio nigrofasciatus - снимка Ste Chester

Инкубационният период е 3-4 дена, след още 5 дена малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - инфузории, суха храна на прах.

Продължителността на живота на Danio nigrofasciatus e 3-4 години.

Източници:
seriouslyfish.com
getshrimp.de
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 29.02.2024 г