Dermogenys pusilla  (Kuhl & van Hasselt, 1823)

Българско наименование:

Синоним: Hemirhamphus fluvitilis

Снимка на Dermogenys pusilla  (Kuhl & van Hasselt, 1823)

Семейство Hemirhamphidae.

Разпространени са в Индонезия, п-ов Малака и Тайланд. Обитават пресноводните и слабосолени ручеи и реки, а също и в стоящите води на речните ръкави.

Дължина на самеца до 6 см, на самката до 7 см. D 111/7-9, А 1/12-15, ll 45-50. Тялото е силно изтеглено, невисоко, отстрани сплескано. Устата е горна, долната челюст е изтеглена доста напред. "D" и "А" са отнесени назад, почти към "С". Оцветяването зависи от местопроизхождението. Най-често се срещат 2 варианта: основно оцветяване жълто-кафяво с метален блясък; основно оцветяване сребристо със син оттенък. Долната челюст е с черна, а често и с червени надлъжни линии. При самеца на "D" има червено петно и първите лъчи на "А" са преобразувани в оплождащ орган.

Хайвера се опложда в тялото на самката и тя ражда напълно оформени малки, които веднага започват да се хранят. Рибите се придържат към горния слой на водата. Отначало самките и самците си съперничат помежду си, но без сериозни травми. След това се установява йерархия и по-слабия се подчинява на по-силния. Може да се отглеждат в общ аквариум със риби със сходен размер, но най-добре е във видов, където рибите могат да се проявят.

Аквариумът трябва да е закрит отгоре (рибите са скачащи), със засадени и плаващи растения, но и с достатъчно място за плуване. Нужна е аерация и филтрация. Вода: 22-30°С, dH 8-20°, рН 7-8, може да се добавя сол до 5 мг/л. Храна: жива, заместители. Размножаване в общ аквариум. По време на бременноста на самката, която продължава 4-6 седмици, не трябва да се добавя свежа вода в големи количества, тъй като това предизвиква преждевременно раждане и голяма част от малките загиват. Малките се крият от родителите си между плаващите растения, откъдето може да се изловят и да се пренесат в развъден аквариум. За съхраняване на потомството бременната самка с подпухнал анален отвор и пълен корем може да се пренесе в отделен аквариум с засадени и плаващи растения, откъдето да се отдели след раждането. Самката хвърля до 40 малки. Стартова храна: зоопланктон. Полова зрялост след 4 месеца.

Характеристики


Семейство: Hemirhamphidae
Континент: Азия
Трудност: Много трудно(a) за отглеждане
Слой: Горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 25.02.2024 г