Parosphromenus deissneri  (Bleeker, 1859)

Българско наименование:

Паросфоменус деиснери

Снимка на Parosphromenus deissneri  (Bleeker, 1859)

Семейство Belontidae.

Разпространени са на о.Суматра и в района северозападно от г.Сингапур. Обитават каналите и блатата в горите. Дължина до 4 см. D ХIII/7, А XIII/8, ll 30. Тялото е изтеглено, стройно и гъвкаво, отстрани сплескано. "D" и "А" са дълги. Основното оцветяване на тялото на самеца е жълтеникаво до червеникаво. Отстрани минават 3 тъмни напречни ивици. Самката е жълтеникаво-кафява. Готовата за хвърляне има пълен и светъл корем. Рибите дишат атмосферен въздух с помощта на лабиринт. Мирни риби, придържат се към средните и долни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ аквариум, с пещери, засаден с растения. Аквариума трябва да е закрит отгоре, за да може на повърхността да има топъл въздух, иначе може да се простудят. Вода: 23-26°С, dН до 20°, рН 6-7,5. Храна: жива. Размножаване по двойки в общ или в размножителен аквариум оборудван по същия начин. Вода: 27-28°С, dН до 4°, рН 5-6,5. Самката хвърля хайвера /до 50 зърна / на тавана на пещерата. За хайвера се грижи самеца. В размножителния аквариум самката се отделя. Инкубационен период 2-3 денонощия, малките плуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 7 месеца.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г