Nematobrycon palmeri  (Eigenmann, 1911)

Българско наименование:

Кралска тетра

Снимка на Nematobrycon palmeri  (Eigenmann, 1911)

Семейство харациди (Characidae).

Разпространени са в неголемите горски ручеи в северо-западната част на Кордилерите /Колумбия/. Дължина до 6 см. D 2-3/8-5. А 4/27-29, ll 32-33. Тялото е изтеглено, отстрани слабо сплескано. Гърба е маслено-кафяв. Отстрани има 2 широки блестящи ивици, горната светло-зелена до зелено-синя, долната тъмно-кафява до черна. Корема е жълтеникаво-бял. Дъговата обвивка на очите е зелено-синя. Плавниците са жълтеникави до зеленикави. Външните краища на "D" и "С" са кафяво-червени. "А" е със светъл жълто-зелен кант, под която минава тясна тъмно-виолетова ивица. При самеца силно са изтеглени крайните и средни лъчи на "С". Самката е оцветена по-бледо, средните лъчи на "С" са леко изтеглени. Рибите се придържат към всички слоеве на водата. Между самците съществува йерархия, най-силния захваща голяма територия, където допуска самките, особено тези, които за готови за хвърляне. Може да се отглежда група риби с преобладаване на самките в общ аквариум с засадени и плаващи растения, корени, образуващи укрития, с много затъмнени места. Вода: 23-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители. Размножаването е по двойки или групово с 2-кратно преобладаване на самките. Преди това самките и самците 2 седмици се държат отделно. Размножаването е както в общ, така и в размножителен аквариум с дължина от 40см за двойка, гъсто засаден с дребнолист растения. Вода: 24-28°С, dH 2-8°, рН 6-6,5. При много мека и кисела вода малките заболяват от воднянка. Има случаи на развъждане във вода 22-24°С, dH 21-20°, КН 8-14°, рН 7. Самката хвърля до 200 зърна, рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 5-15см, аквариума се затъмнява. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 4-6 денонощия. Стартова храна: "жива прах" Малките не понасят преместване със кепче. Полова зрялост 8-12 месеца.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 01.03.2021 г