Hyphessobrycon erythrostigma  (Fowler, 1943)

Българско наименование:

Рубростигма. Червенопетниста тетра.

Снимка на Hyphessobrycon erythrostigma  (Fowler, 1943)

Семейство харациди (Characidae).
Разпространени са в северната и централни части на Южна Америка. Обитават стоящи и бавнотечащи води, много видове -- в горските водоеми.
Тялото е изтеглено, стройно до високо,страничната линия е непълна. Имат мастен плавник.
Сходните по форма и оцветяване на тялото риби са разделени на 4 групи:
1) "Bentosi": H.bentosi bentosi, H.bentosi rosaceus, H.erythro-stigma, H.robertsi, H.socolofi.
При самеца "D" е флаговидно удължен, с тъмно петно в горната част.
2) "Bifasciatus": H.bifasciatus, H.flammeus, H.griemi.
В предната половина на тялото едно след друго са разположени две тъмни петна във формата на запетая.
3) "Callistus": H.callistus, H.georgettae, H.haralds chultzi, H.minor, H.serpae, H.takasei.
Тялото е жълтеникаво или червеникаво до кърваво-червено, с тъмно петно в предната половина на тялото, с изключение на H.georgettae.
4) "Metae": H.herbertaxelrodi, H.heterorhabdus, H.loretoensis, H.metae, H.peruvianus, H.scholzei.
По тялото минава тъмна надлъжна ивица.
Миролюбив, стадни риби, може да се отглеждат в общ аквариум засаден с растения и достатъчно място за плуване.
Вода: 23-25 °С, dH 5-15 °, рН 6-7,5.
Размножаването е по двойки или в група. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея дребнолистни растения с удължено стебло.
Вода: температура с 2-3 °С повече от при отглеждането (25-27 °С), dH до 4 °, КН до 1 °, рН 6-6,8, ниво 10-15 см. Самците и самките седмица преди това се държат отделно.
Хвърлянето на хайвера е сутринта. След хвърлянето рибите се отделят, аквариума се затъмнява. Инкубационен период 1-2
денонощия, малките плуват след 3-5 денонощия. Слабо осветление. Стартова храна: инфузории. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Разпространени са в река Колумбия. Дължина до 10 см, в аквариум по-малко. D 2/9, А 4/27-30, ll 33-37. Тялото е много високо, силно сплескано отстрани. Основното оцветяване на тялото е зеленикаво-кафяво с сребрист блясък, при възбуда с червеникав оттенък. На задната половина на тялото до "С" минава тясна червена надлъжна ивица.В предната част на тялото често се вижда червено петно. Дъговата обвивка на очите е червена. При самеца "D" е сърповидно изтеглен, червен с широка черна ивица. "А" в основата си е синьо-бял, с тъмен кант, първите лъчи са удължени. При самката "D" е с едро черно петно, "А" е червеникав, в предната си част синьо-бял. Рибите се придържат към средните слоеве на водата, обичат богата на кислород вода, лошо понасят голямо количество свежа вода. Храна: жива, заместители. Трудно е да се подбере двойка за размножаване, затова се слага група риби.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 03.03.2021 г