Desmopuntius pentazona   (Boulenger, 1894)

Българско наименование:

Петопоясен Барбус

Снимка на Desmopuntius pentazona   (Boulenger, 1894)
Синоними: Fiveband barb, Barbus pentazona (Boulenger, 1894), Barbus pentazona subsp. pentazona (Boulenger, 1894), Capoeta pentazona (Boulenger, 1894), Puntius pentazona (Boulenger, 1894), Systomus pentazona (Boulenger, 1894)

Етимология: Desmopuntius: от гръцки desmotes - затворник + Puntius, pentazona: penta - пет + zonus - колан

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Desmopuntius pentazona са ендемичен вид за басейна на река Baram, Борнео.

Хабитат: Desmopuntius pentazona обитава торфени блата, както и свързаните към тях потоци с черна вода, често в зони с потопени треви или водни растения, както и гъста крайречна растителност.

Водата е оцветена кафяво с хуминови киселини и други химикали изпускани при разлагането на органична материя, твърдостта е почти нулева, pH е 3.0 - 4.0. Субстратите са покрити с паднали листа, клони и потопени корени, има растения от родовете Cryptocoryne и Barclaya.


река Sepupok - едно от естествените местообитания на Desmopuntius pentazona


Максимална стандартна дължина:
5.0 – 5.5см

Размер на аквариума: аквариум с основа 80 х 30см, 80 литра

Условия за отглеждане: За отглеждане на Desmopuntius pentazona се препоръчва аквариум пресъздаващ течащ поток, със субстрат от различни по размер камъни, пясък, големи обли камъни.

Добавете парчета дърво, корени, както и непретенциозни растения като Microsorum, Bolbitis или Anubias, които могат да растат и прикрепени към корен или камък. Желателно е аквариумът да има капак.

Параметри на водата: температура 22 – 26 °C, pH 5.0 – 7.0, твърдост 18 – 90 ppm

Храна: В природата Desmopuntius pentazona се храни с червеи, насекоми, безгръбначни. В аквариум приема всякакви сухи храни, но предпочита замразени и живи храни като хирономус, дафния и артемия.

Поведение и съвместимост: Desmopuntius pentazona е подходящ за аквариум с риби от югоизточна Азия като например Desmopuntius johorensis, Desmopuntius rhomboocellatus, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma pauciperforatum, Trigonopoma gracile, Pangio. Единственото условие – в аквариума не трябва да има риби с дълги воални перки, защото Desmopuntius pentazona непрекъснато ще ги нападат. Това е пасажен вид, затова трябва да се отглежда група от поне 8-10 риби.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по-дребни, по-слаби и с по-ярко оцветяване от женските.


мъжки Desmopuntius pentazonaженска Desmopuntius pentazona


Размножаване:
Desmopuntius pentazona достига до полова зрялост на възраст от 6-9 месеца.

Ако рибите се чувстват добре и са в гъстозалесен с растения аквариум, не е изключено да се появят малки рибки и без намесата на човека. Ако искате обаче да увеличите броят им, ще ви е необходим развъден аквариум с обем от 20 - 30 литра, със сепараторна мрежа и няколко дребнолистни растения или явански мъх. Нивото на водата трябва да е 10 - 20см.

Преди размножаване мъжките и женските се държат отделно за 7-10 дена и се хранят добре с жива храна. За размножаване може да се сложи двойка, но най-добре 2 мъжки и 1 женска или група риби с преобладаващи мъжки.

Рибите се пускат в аквариума вечерта и температурата на водата се повишава с 2-3°С. Стимул за хвърлянето на хайвер са сутрешните слънчеви лъчи или включването на ярко осветление.

Женската хвърля до 60-500 хайверни зърна, които падат на дъното през сепараторната мрежа и не могат да бъдат изядени.

След хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.

Инкубационният период е 3-4 дена, след още 5 дена малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - инфузории, суха храна на прах.

Продължителността на живота на Desmopuntius pentazona e 5-8 години.

Източници:
seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 80л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 25.07.2024 г