Биотоп Тъмноводни басейни в югоизточна Азия

Горските реки и потоци, извиращи от дебрите на тропическите гори най-често са blackwater. С гниещи растения и почти липсата на минерали, водата е кисела и мека.  Този биотоп осигурява дом на много растителни и животински видове.

ВОДНИ ПАРАМЕТРИ:
pH 5.5-6.5, 0-4 dH, 27-29° C

АКВАРИУМ:
Аквариума трябва да е много добре залесен, с фин пясък или глина за субстрат.
Създайте укрития от дървесни корени или клони. Хубаво е във филтъра да има торф. Трябва да има леко повърхностно течение.

РАСТЕНИЯ:
Cryptocoryne, Nymphaea, Eleocharis

РИБИ:
Belontidae, Rasbora, Botia, Kryptopterus bicirrhis, Balantiocheilos melanopterus

Epalzeorhynchos kalopterus

 

Горска река в Борнео

 

Горска река в Борнео

 

Blackwater поток

Риби от биотоп Тъмноводни басейни в югоизточна Азия

Растения от биотоп Тъмноводни басейни в югоизточна Азия