Puntius semifasciolatus  (Günther, 1868)

Българско наименование:

Зелен Барбус

Снимка на Puntius semifasciolatus  (Günther, 1868)

Семейство Cyprinidae
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Обитават юго-източен Китай, Виетнам и о. Хайнан.

Дължина до 10 см, в аквариум до 7 см. D 3/8, А 2/5-6, ll 22+2. Тялото е изтеглено, сплескано отстрани. Устата е крайна, 1 двойка много малки мустаци. Гърба е червено-кафяв. Корема е бял, в размножителния период оранжево-червен. Отстрани има 5-7 черни, прекъснати, напречни ивици. Люспите са с тъмен кант и образуват върху тялото мрежа. В основата на "С" има тъмно петно. Нечифтните плавници са червеникави до тухлено-червени. Самецът е по-малък, по-строен, по-добре оцветен.

Мирни, стадни, страхливи риби, обитават средните и долни слоеве на водата. В аквариума освен растенията трябва да има добре осветено място за плуване. Поради многото отпадъци от рибите е желателен биологичен филтър или ежеседмична смяна на 1/5 от водата. Вода: 19-24°С.

Развъден аквариум не по-малко от 60 см за двойка. Вода: 22-25°С, dH 4-15°, рН 6,5-7 . Самката изхвърля до 200 зърна. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 3 денонощия. Полова зрялост след 8-11 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Китай
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г