Macropodus opercularis  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Макропод. Райска рибка.

Снимка на Macropodus opercularis  (Linnaeus, 1758)

Семейство Belontidae.
Разпространени са в юго-източна Азия. Обитава спокойните водоеми на равнините и устията на реките със леко солена вода.
Тялото е изтеглено, не много високо, сплескано отстрани, гъвкаво. Устните са издути. Хрилните капачета са назъбени. "D" и "А" са дълги, краищата на гръдните плавници са нишковидно изтеглени.
При самеца "D" и "A" са изтеглени и заострени.
Дишат атмосферен въздух с помощта на хрилен лабиринт.
Рибите са много агресивни, скачащи, особено по време на размножителния период. За съвместно отглеждане трябва да се вземат от малки, иначе самеца може да убие самката която не му харесва, да не говорим за смъртоносните битки между самците.
Може да се отглеждат в общ аквариум с риби от другите видове със сходен размер, само ако са отгледани заедно от малки. Обикновено се отглеждат 1 самеца с няколко самки и само в много голям аквариум 2 самеца. Аквариума трябва да е закрит, с засадени и плаващи растения, корени за укрития.
Вода: 20-24 °С, dH 5-20 °, рН 6-8. Храна: жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум от 20л за двойка, която седмица преди това се държи отделно, хвърлянето се стимулира със свежа вода и повишаване на температурата с 2-3 °С. В размножителния аквариум засадени и плаващи растения за укритие на самката.
Вода dH 10 °, КН до 2 °, рН 7.
Самеца строи гнездо от пяна на повърхността на водата.
Самката хвърля до 1000 зърна, за които се грижи самеца, самката се отделя. Инкубационен период 2-3 денонощия, след 3 - 4 денонощия малките плуват, след което самеца се отделя. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 5-7 месеца.

Дължина на самеца до 11 см, на самката до 8 см. D XIII-XVII, А ХVII-ХX/11-15, ll 28-31. Нечифтните плавници са силно развити, при самеца удължени. Основното оцветяване на тялото на самеца е сиво-зелено до сиво или кафяво. Отстрани се редуват зелени и червени напречни ивици. На хрилното капаче има петно с черен до тъмно-кафяв цвят с оранжева до червена окантовка. "D" и "А" в голямата си част са сини, но се срещат червени и даже черни. "С" е червен. Самката е оцветена по-светло, само червени напречни ивици.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 15.06.2021 г