Nimbochromis livingstonii  (Günther, 1894)

Българско наименование:

Нимбохромис Ливингстон. Циртокара Ливингстон.

Снимка на Nimbochromis livingstonii  (Günther, 1894)

снимка: Ogi_

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в езерото Малави.
Тялото е умерено изтеглено, сплескано отстрани, в повечето случаи високо, от елипсовидна до яйцевидна форма. Главата и очите са големи, устните са дебели. "D" е дълъг.
Едни видове са доста мирни, другите са агресивни, особено през размножителния период, когато самеца охранява значителна територия. При отглеждане на един самец трябва да има няколко самки, като укритията превъзхождат броя на рибите. Всички риби обичат добро осветление (от 50 лм/л) и се придържат към средните и долни слоеве на водата.
Обема на аквариума трябва да е изчислен, като 2 л вода на 1 см дължина на рибите. За риби, обитаващи зоната на скалите, аквариума трябва да имитира скалист ландшафт с камъни, достигащи до повърхността на водата, с обраснала с водорасли горна част и пещери. Между камъните трябва да има процепи с такъв размер, че рибите да могат да преминават.
За риби, обитаващи преходната зона между зоната на скалите и зоната на пясъците, в аквариума се правят постройки от сложени един върху друг плоски камъни с процепи и пещери. Грунд -- пясък. От растенията се избират видове в здрава коренна система и твърди листа като: едрите видове криптокорини, валиснерия, анубиас и др.
На камъните може да се закрепят папрати.
Вода: 24-28°С, dH 4-20°, рН 7,2-8,5. Чиста, ежеседмично сменяна.
Необходимо е да се обърне внимание на почистването на отпадъците и остатъците от храна.
Храна: жива, растителна (20%), заместители.
Размножаването е по двойки, може да става и в общ аквариум. Самеца образува територия. Хайвера се отлага в предварително изкопана ямичка или на плосък камък. Самката след оплождането му от самеца го взема в устата си, която малките напускат след 17-21 денонощия. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 9-12 месеца.

Разпространени са в езерото Малави, преходната зона между скалите и пясъците.

Дължина до 20 см, в аквариум до 12 см. D XVI/10-11, А 111/9-10, ll 33-36.

Тялото е умерено изтеглено, профила на гърба е значително по-извит от този на корема. При самеца "D" и "А" са заострени в краищата, при самката са закръглени. Самеца е бяло-сив с безразборно разположени отстрани сиво-кафяви петна. Плавниците са сиво-кафяви. "А" е с оранжев кант. Най-силния в групата самец става кафяв със син оттенък, главата е синя.

През размножителния период самеца е блестящо зелено-син, главата е синя. Самката и младите екземпляри са бяло-жълти с кафяви едри петна.

Хищници. Степента на агресивността на самците е индивидуална. Може да се отглеждат със цихлиди от езерото Малави със сходен размер. Самката хвърля до 120 зърна.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 300л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г