Dimidiochromis compressiceps  (Boulenger, 1908)

Българско наименование:

Дългомуцунест хаплохромис

Снимка на Dimidiochromis compressiceps  (Boulenger, 1908)
Синоними:  Malawi Eye-Biter, Cyrtocara compressiceps (Boulenger, 1908), Haplochromis compressiceps (Boulenger, 1908), Paratilapia compressiceps (Boulenger, 1908)

Етимология: Dimidiochromis: от гръцки di -две, + латински midio, dimidiatus - разделен на две + гръцки chromis - риба, compressiceps: compressus - копресирана, свита, ceps - глава

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Dimidiochromis compressiceps е ендемичен вид за езерото Malawi

Хабитат: Dimidiochromis compressiceps обикновено обитава местата с плитка вода около подводна растителност


Заливът на маймуните (Monkey bay) - едно от естествените местообитания на Dimidiochromis compressicepsDimidiochromis compressiceps gold в естествения си хабитат

Максимална стандартна дължина:
25см

Размер на аквариума: аквариум с основа 150 x 40см, 300 литра

Условия за отглеждане: Аранжирайте аквариума с купчини от камъни да образуват пещери, трябва да има и достатъчно свободно място за плуване. За субстрат най-подходящ е пясък, засадете растения като Vallisneria на гъсти групи, за да симулирате естествения му хабитат. Не трябва да има силно течение.

Параметри на водата: температура 24 - 28°C, pH 7.5-9.0, твърдост 10-25°dH

Храна: Dimidiochromis compressiceps приема живи замразени храни като скариди, миди, риба, хирономус. Приема също и сухи пелети за цихлиди.

Поведение и съвместимост: Dimidiochromis compressiceps е хищник и не трябва да се отглежда с риби с дължина по-малка от 12см, защото ще бъдат изядени. Ако останалите риби са едри е относително миролюбив, става териториален през размножителния период. Препоръчва се отглеждането на няколко женски на един мъжки.

Сексуален диморфизъм: Възрастните мъжки са по ярко оцветени от женските, които са с основен сив цвят.


мъжки Dimidiochromis compressicepsженска Dimidiochromis compressiceps


Размножаване:
Размножаванетро на Dimidiochromis compressiceps не е лесно.

Женските хвърлят хайвер на някаква твърда равна повърхност, например плосък камък. След това го взимат в устата си. Привлечени от петната по аналната перка на мъжкия те се опитват да ги вземат в устата си и тогава мъжкия пуска семенна течност и опложда хайвера. Обикновено женската хвърля 40 - 100 хайверни зърна.

Инкубационният период е 21 – 28 дена, като през това време женската не се храни, затова обилното и хранене преди размножаването е особено важно. Ако бъде стресирана или уплашена може да изяде хайвера.
След инкубацията малките напускат устата на женската и започват да търсят храна.


малки Dimidiochromis compressiceps


Стартова храна - науплии на артемия, циклопс.

Някои акваристи изваждат хайвера от устата на майката след две седмици и го отглеждат в инкубатор. По този начин те успяват да отгледат повече малки.

Източници:
aqvium.ru

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 300л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г