Pseudocrenilabrus philander  (Weber, 1897)

Българско наименование:

Псевдокрениландер филандер

Снимка на Pseudocrenilabrus philander  (Weber, 1897)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в Африка.
Тялото е изтеглено, силно сплескано отстрани, особено в задната половина. Устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг. Рибите са миролюбиви към другите видове, но между себе си може да са агресивни, придържат се към долните и средни слоеве на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, с растения, пещери и корени за укрития. На самец трябва да се падат 3-4 самки, за да му се разсейва вниманието.
Вода: 22-25°С, dН 5-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум. За хвърляне се слагат самец и 3-4 самки.
Хвърлянето се стимулира с повишаване на температурата до 25-28°С. Самеца преди това образува територия, прави яма в пясъка, в която самката хвърля хайвера / до 150 зърна/ и след оплождане го инкубира в устата си. Може да се вземе хайвера от самката и да се пренесе в инкубатор. Малките напускат устата на самката след 10-15 денонощия. Няколко дена преди излизането на малките, самката трябва да се пренесе в отделен аквариум с грунд и пещера. Стартова храна: "жива прах". След излизането на малките самката започва да се храни и още известно време се грижи за тях. Полова зрялост след 7-10 месеца.

Разпространени са в южната част на Африка.

Дължина до 11 см. D/ XIII/-XIY/9-11, А III/8-9, ll 26-28.

Има 3 форми, различаващи се по размер и оцветяване:

- Едра форма от провинция Бейра /Мозамбик/ с дължина до 11 см. Самеца е жълто-зелен с наситен златист блясък и син оттенък на гърба и страните. Слабо са изразени надлъжна и няколко странични ивици, които в задната част може да се разпадат на петна. Гърлото и корема при възбуда стават червеникави до пурпурно-червени. Нечифтните плавници са червени с блестящи сини петънца. Самката е оцветена по-слабо.

- Дребна форма от провинция Бейра с дължина до 8 см. Самеца е жълто-маслен с много неясни напречни, но с наситена надлъжна, ивици. Страните са зелени до златисти. Нечифтните плавници са жълтеникави с зелени блестящи петънца, на задната част на "А" има кърваво-червено петно. Самката е глинено-жълта.

- Дребна форма от юго-източна Африка с дължина до 8 см. Оцветяването е сходно с това на дребната форма от провинция Бейра, но с повече синьо. При възбуда гърлото на самеца става тъмно-синьо, при самката зеленикаво-сиво. Плавниците са безцветни, "D" и "С" са с червени кантове.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Биотоп: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г