Leucaspius delineatus  (Heckel, 1843)

Българско наименование:

Върловка

Снимка на Leucaspius delineatus  (Heckel, 1843)

Семейство Cyprinidae.

Разпространени са в централна и източна Европа. Обитават тихите, недълбоки места на реките и езерата с чисто пясъчно дъно.

Дължина до 9 см, D 3/8, А 3/11-13, ll 44-48. Тялото е изтеглено, невисоко. Устата е долна, има двойка малки мустаци. "D" е отнесен към задната половина на тялото. Гърбът е жълтеникаво-зелен, страните са сребристи, коремът е белезникав. На отразена светлина отстрани се вижда синя надлъжна ивица, плавниците са прозрачни, безцветни до жълтеникави.

Рибите са миролюбиви, стадни, подвижни, страхливи, придържат се към горните и средни слоеве на водата, обичат слънцето, трябва да се купуват късна есен или през зимата с размер не по-малък от 5 см, хванатите през друг сезон не живеят дълго. Рибите от малките водоеми са взискателни към съдържанието на кислород във водата. Може да се отглеждат в общ аквариум, засаден с растения, но и със свободно място за плуване. Препоръчва се голямо стадо от не по-малко от 50 екземпляра, за да могат рибите да се проявят в цялата си красота. Вода: 15 - 23°С, dH 10 - 20°, рН 6,5 - 7,5. Храна: жива, растителна, заместители.

За размножаване се слага двойка през април-май във вода 18-20°С, след презимуване при по-ниска температура. Преди това рибите се държат отделно. Размножителен аквариум за двойка от 25л, в единия ъгъл растения /сагитария, лудвигия, валиснерия/. Самката прилепва хайвера /30 - 50 зърна/ към листата на растенията. След хвърлянето тя се отделя, самеца се грижи за хайвера. Инкубационен период 3 - 6 денонощия. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 1-1,5 години.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Европа
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г