Nimbochromis polystigma  (Regan, 1922)

Българско наименование:

Леопардов хаплохромис

Снимка на Nimbochromis polystigma  (Regan, 1922)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в езерото Малави.
Тялото е умерено изтеглено, сплескано отстрани, в повечето случаи високо, от елипсовидна до яйцевидна форма. Главата и очите са големи, устните са дебели. "D" е дълъг.
Едни видове са доста мирни, другите са агресивни, особено през размножителния период, когато самеца охранява значителна територия. При отглеждане на един самец трябва да има няколко самки, като укритията превъзхождат броя на рибите. Всички риби обичат добро осветление (от 50 лм/л) и се придържат към средните и долни слоеве на водата.
Обема на аквариума трябва да е изчислен, като 2 л вода на 1 см дължина на рибите. За риби, обитаващи зоната на скалите, аквариума трябва да имитира скалист ландшафт с камъни, достигащи до повърхността на водата, с обраснала с водорасли горна част и пещери. Между камъните трябва да има процепи с такъв размер, че рибите да могат да преминават.
За риби, обитаващи преходната зона между зоната на скалите и зоната на пясъците, в аквариума се правят постройки от сложени един върху друг плоски камъни с процепи и пещери. Грунд -- пясък. От растенията се избират видове в здрава коренна система и твърди листа като: едрите видове криптокорини, валиснерия, анубиас и др.
На камъните може да се закрепят папрати.
Вода: 24-28°С, dH 4-20°, рН 7,2-8,5. Чиста, ежеседмично сменяна.
Необходимо е да се обърне внимание на почистването на отпадъците и остатъците от храна.
Храна: жива, растителна (20%), заместители.
Размножаването е по двойки, може да става и в общ аквариум. Самеца образува територия. Хайвера се отлага в предварително изкопана ямичка или на плосък камък. Самката след оплождането му от самеца го взема в устата си, която малките напускат след 17-21 денонощия. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 9-12 месеца.

Обитават зоната на скалите, за размножаване преминават в зоната на пясъците. Дължина до 21 см, в аквариум до 15 см. D XVI/10-11, А 111/9-10, ll 32-34. Тялото е бяло-сиво със син или зеленикаво-жълт блясък, покрито с червено-кафяви петна, по-едрите от тях образуват на тялото 3 надлъжни ивици. Устните са сини. "D" е с червен кант. "А" е с жълтеникаво-червен кант. През размножителния период главата на самеца става блестящо синя, петната изчезват. Самците са много агресивни, отглежда се един самец с няколко самки, може и в общ аквариум с други цихлиди от езерото Малави. Хайвера предпочитат да хвърлят в ями.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 300л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 11.04.2021 г