Nimbochromis venustus  (Boulenger, 1908)

Българско наименование:

Златен леопард

Снимка на Nimbochromis venustus  (Boulenger, 1908)

снимка: Ogi_

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в езерото Малави.
Тялото е умерено изтеглено, сплескано отстрани, в повечето случаи високо, от елипсовидна до яйцевидна форма. Главата и очите са големи, устните са дебели. "D" е дълъг.
Едни видове са доста мирни, другите са агресивни, особено през размножителния период, когато самеца охранява значителна територия. При отглеждане на един самец трябва да има няколко самки, като укритията превъзхождат броя на рибите. Всички риби обичат добро осветление (от 50 лм/л) и се придържат към средните и долни слоеве на водата.
Обема на аквариума трябва да е изчислен, като 2 л вода на 1 см дължина на рибите. За риби, обитаващи зоната на скалите, аквариума трябва да имитира скалист ландшафт с камъни, достигащи до повърхността на водата, с обраснала с водорасли горна част и пещери. Между камъните трябва да има процепи с такъв размер, че рибите да могат да преминават.
За риби, обитаващи преходната зона между зоната на скалите и зоната на пясъците, в аквариума се правят постройки от сложени един върху друг плоски камъни с процепи и пещери. Грунд -- пясък. От растенията се избират видове в здрава коренна система и твърди листа като: едрите видове криптокорини, валиснерия, анубиас и др.
На камъните може да се закрепят папрати.
Вода: 24-28°С, dH 4-20°, рН 7,2-8,5. Чиста, ежеседмично сменяна.
Необходимо е да се обърне внимание на почистването на отпадъците и остатъците от храна.
Храна: жива, растителна (20%), заместители.
Размножаването е по двойки, може да става и в общ аквариум. Самеца образува територия. Хайвера се отлага в предварително изкопана ямичка или на плосък камък. Самката след оплождането му от самеца го взема в устата си, която малките напускат след 17-21 денонощия. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 9-12 месеца.

Разпространени са в езерото Малави, в зоната на пясъците.

Дължина до 22 см, в аквариум обикновено до 15 см. D_XVI/10-11, А 111/10, ll 32-35.

Тялото на самеца е жълтеникаво, главата и устните са сини. От горната устна към "D" минава широка тъмна ивица. По челото минава златиста ивица, преминаваща на целия "D", на когото само основата е синя. "А" е жълт. "С" в основата си е жълт, останалата част е сиво-зелена с широки златисти кантове. Тялото на самката и младите екземпляри е жълтеникаво с 3 реда едри, маслено зелени петна, които може да се съединяват помежду си. От ъгъла на устата към очите минава черна ивица. "D" е тъмен със златист кант, "С" е сиво-зелен с жълт до оранжев кант, "А" е жълто-златист, с възрастта става с глинен цвят.

Рибите са мирни, може да се отглеждат в общ аквариум с други цихлиди от езерото Малави.

Самката хвърля до 150 зърна.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г