Betta unimaculata  (Popta, 1905)

Българско наименование:

Бета унимакулата

Снимка на Betta unimaculata  (Popta, 1905)

Семейство белонтиеви (Belontidae).
Разпространени са на п-овите Индокитай и Малака, о-вите Калимантан, Суматра и Ява. Обитават богатите на растителност ручеи, маките рекички, а също блатистите водоеми.
Тялото е изтеглено, стройно, почти кръгло в напречно сечение. "D" е къс, "А" е дълъг, може да бъде с изтеглен край. Първите лъчи на "У" са удължени. Рибите дишат атмосферен въздух с помоща на лабиринт.
Може да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да е покрит отгоре, за да може въздуха на повърхността да е топъл, в противен случай рибите дишайки студен въздух могат да се простудят. Растенията и корените предоставят на самката укрития от преследването на самеца, които се бият и помежду си.
Вода: 24-26°С, dH 4-15°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум.
При една група риби самеца строи на повърхността на водата гнездо от пяна, под което става хвърлянето на хайвера, след това той се грижи за него и пази от другите риби хайвера и личинките. Развъден акватиум с дължина от 25 см за двойка, без груд, с тъмна подложка, няколко растения за самката и плаващи растения. Преди размножаване самката и самеца се държат отделно една седмица. Първо се слага самеца, след няколко часа самката. Температурата на водата се качва с 2-3°С. След хвърлянето самката се отделя, а самеца --след проплуването на малките. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 1-5 денонощия. Нивото на водата се понижава до 5 см или малките се пренасят в отделен аквариум със същото ниво на водата, като постепенно се повишава в зависимост от ръста на маките.
Стартова храна: зоопланктон
При друга група риби самеца инкубира хайвера в устата си. Развъден аквариум с дребни камъчета, със засадени и плаващи растения, може и с пещера. Двойката образува територия, защитавайки я от другите риби в общия аквариум. Хвърлянето на хайвера става над свободен, затъмнен участък от грунда. Самеца инкубира хайвера в устата си, криейки се в укритие.В общ аквариум самката охранява територията, в развъден тя може да се отдели. Малките проплуват след 9-12 денонощия. Стартова храна: дребни науплии на циклопс, артемия.

Разпространени са на о. Калимантан.

Дължина на самеца до 14 см, на самката -- до 12 см. D 0/7-9, А 0/27-30, ll 32-33. Тялото е силно изтеглено на дължина, опашното стебло е високо почти колкото и тялото. Основното оцветяване на тялото е зелено-синьо с зеленикав блясък, гърба е по-тъмен. Отстрани може да се види надлъжна ивица. На опашното стебло може да има черно петно. "А", "С" и основата на "D" са с петна, края на "У" е бял. Самецът при възбуда отстрани в задната половина на тялото потъмнява и се появяват тъмни напречни ивици. Самката е със светло-кафяв цвят.

Най-добре е рибите да се отглеждат във видов аквариум гъсто засаден с растения, с пещери и корени. Наблюдават се боеве между самците, но само след смяна на водата. Рибите са скачащи, аквариума трябва да е закрит отгоре. Самеца инкубира хайвера в устата си. Отглеждане и развъждане във вода: dH 22°.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г