Betta picta (Valenciennes, 1846)

Българско наименование:

Бета пикта

Снимка на Betta picta (Valenciennes, 1846)

Семейство белонтиеви (Belontidae).
Разпространени са на п-овите Индокитай и Малака, о-вите Калимантан, Суматра и Ява. Обитават богатите на растителност ручеи, маките рекички, а също блатистите водоеми.
Тялото е изтеглено, стройно, почти кръгло в напречно сечение. "D" е къс, "А" е дълъг, може да бъде с изтеглен край. Първите лъчи на "У" са удължени. Рибите дишат атмосферен въздух с помоща на лабиринт.
Може да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да е покрит отгоре, за да може въздуха на повърхността да е топъл, в противен случай рибите дишайки студен въздух могат да се простудят. Растенията и корените предоставят на самката укрития от преследването на самеца, които се бият и помежду си.
Вода: 24-26°С, dH 4-15°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум.
При една група риби самеца строи на повърхността на водата гнездо от пяна, под което става хвърлянето на хайвера, след това той се грижи за него и пази от другите риби хайвера и личинките. Развъден акватиум с дължина от 25 см за двойка, без груд, с тъмна подложка, няколко растения за самката и плаващи растения. Преди размножаване самката и самеца се държат отделно една седмица. Първо се слага самеца, след няколко часа самката. Температурата на водата се качва с 2-3°С. След хвърлянето самката се отделя, а самеца --след проплуването на малките. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките плуват след 1-5 денонощия. Нивото на водата се понижава до 5 см или малките се пренасят в отделен аквариум със същото ниво на водата, като постепенно се повишава в зависимост от ръста на маките.
Стартова храна: зоопланктон
При друга група риби самеца инкубира хайвера в устата си. Развъден аквариум с дребни камъчета, със засадени и плаващи растения, може и с пещера. Двойката образува територия, защитавайки я от другите риби в общия аквариум. Хвърлянето на хайвера става над свободен, затъмнен участък от грунда. Самеца инкубира хайвера в устата си, криейки се в укритие.В общ аквариум самката охранява територията, в развъден тя може да се отдели. Малките проплуват след 9-12 денонощия. Стартова храна: дребни науплии на циклопс, артемия.

Разпространени са в район около г. Сингапур, о-вите Суматра и Ява.

Дължина до 5 см. D 1/6-8, А 11/18-22, ll 28-30. Тялото е кафяво, към корема по-светло. По тялото минават 3 тъмни ивици, средната от муцуната до "С", останалите започват след хрилете. При хвърляне на хайвера се появяват напречни ивици. Самецът е по-голям, всички плавници, освен "Р", са с жълтеникав до червено-кафяв цвят, на "А" има черно-синя ивица, удължените лъчи на "У" са светло-сини. При самката плавниците са безцветни.

По-добре е да се отглеждат група риби във видов аквариум. Препоръчва се плаваща растителност. Самката образува територия която защитава, самците са миролюбиви.

Вода: 22-26°С, dH 1-8°. Хвърлянето става на повърхността между листата на растенията, след което женската се отделя. Самецът инкубира хайвера в устата си. До 85 малки напускат устата на самеца след 10-12 денонощия при 25°С. Размножителният аквариум трябва да е плътно покрит, за да се осигури топъл и влажен въздух, необходим за развитието на лабиринтовия орган при малките.

Характеристики


Семейство: Belontidae
Континент: Азия
Биотоп: Индонезия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г