Puntius lateristriga  (Valenciennes, 1842)

Българско наименование:

Барбус латеристрига

Снимка на Puntius lateristriga  (Valenciennes, 1842)

Семейство Cyprinidae
Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Обитават източната част на Индонезия, Малайзия, Тайланд.

Дължина до 20 см, в аквариум по-малко. D 4/8, А 3/5, ll 23. Тялото е изтеглено, профилът на гърба е по-изпъкнал от този на корема, с възрастта височината на гърба се увеличава, страничната линия е пълна. Устата е крайна, 2 двойки мустаци. Гърбът е маслено зелен с червен оттенък, страните са жълто-кафяви с златист блясък, корема е оранжев. В предната част на тялото има две напречни, с неправилна форма, черно-сини ивици. В задната половина на тялото има надлъжна черно-синя ивица, свиваща се към "С". С възраста окраската избледнява и става монотонна сиво-жълта. Плавниците са червено-жълти, отчасти със сини краища. При самеца плавниците са червени , "D" в основата си е наситено-червен.

Младите риби плуват на стадо, старите - самостоятелно, в укрития. Рибите заемат средния и долен слой на водата. Могат да се отглеждат в общ аквариум, който трябва да има укрития от камъни и корени. Растения само с мощна коренна система, посадени в грунда в саксии, затиснати с камъни, иначе рибите ще ги изровят от грунда. Заедно с живата храна е необходима и растителна. Рибите охотно ядат плаващи растения (ричия, салвиния и др.). Развъден аквариум от 70 см за двойка. Аерация. Самката хвърля до 500 зърна. Инкубационен период 1-1,5 денонощия, малките плуват след 5 денонощия. Полова зрялост след 11-15 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 150л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г