Биотоп Селекция / хибрид

Обектът е получен чрез селекция или хибридизация и не съществува в природата.