Биотоп Централноамерикански хабитат на живородки

В Хондурас се намира резерватът Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado. Той се състои от 13,225 хектара покрити с мангрови гори.

Около него има голяма област от сезонно заливани зони, както и канали за поливане и езера. В тези сладководни и бракични води живеят голямо количество живородки като черна и сива молинезия и гамбузия. Температурата на водата варира от 26-30C.

 

Cuero y Salado

 

Субстрата в тези езера е пясък, а по повърхноста расте Eichhornia crassipes. Водата е с цвят на чай, но много прозрачна.

 

 ВОДА:

pH: 7.5-8.0, 15-25 dH, 24-30° C


АКВАРИУМ:

Използвайте тъмен пясъчен субстрат или от фин чакъл. Аранжирайте с корени и парчета дърво, както и с плаващи растения. Осветлението трябва да е силно.


РАСТЕНИЯ:

Основно са разпространени водния хиацинт (Eichhornia crassipes) и трева.

 

РИБИ:

Poecilia sphenops, Xiphophorus helleri

 

Poeciliopsis gracilis

 

Poecilia orri

 

Ariidae Catfish

Риби от биотоп Централноамерикански хабитат на живородки