Gobio gobio  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Кротушка

Снимка на Gobio gobio  (Linnaeus, 1758)
Синоними: Gudgeon, Bungia nigrescens (Keyserling, 1861), Cobitis fundulus (Wulff, 1765), Cyprinus gobio (Linnaeus, 1758), Gobio fluviatilis (Cuvier, 1842), Gobio fluviatilis (Fleming, 1828), Gobio fluviatilis subsp. lepidolaemus (Kessler, 1872), Gobio gobio subsp. albanicus (Oliva, 1961), Gobio gobio subsp. balcanicus (Dimovski & Grupche, 1977), Gobio gobio subsp. gobio (Linnaeus, 1758), Gobio gobio subsp. katopyga (Berg, 1914), Gobio gobio subsp. kovatchevi (Chichkoff, 1937), Gobio gobio subsp. lepidolaemus (Kessler, 1872), Gobio gobio subsp. longicirris (Berg, 1914), Gobio gobio subsp. magnicapitata (Gundriser, 1967), Gobio gobio subsp. muresia (Jászfalusi, 1951), Gobio gobio subsp. nikolskyi (Turdakov & Piskarev, 1955), Gobio gobio subsp. prosopyga (Berg, 1914), Gobio gobio subsp. saramaticus (Berg, 1949), Gobio latus (Anikin, 1905), Gobio lepidolaemus (Kessler, 1872), Gobio phoxinoides (De la Pylaie, 1835), Gobio saxatilis (Koch, 1840), Gobio vulgaris (Gistel, 1848), Gobio vulgaris (Heckel, 1837), Leuciscus gobio (Linnaeus, 1758)

Етимология: Gobio: от латински gobius - бутон

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Gobio gobio е широкоразпространен вид в Европа - Атлантическото крайбрежие, Северно и Балтийско море, реките Волга, Дунав, Днестър, Днепър.

Хабитат: Gobio gobio се среща в почти всички речни и езерни хабитати с пясъчно дъно. Откриван е в малки планински потоци, големи реки и езера. Обитава бързоподвижни реки с пясъчно или чакълесто дъно, но се среща и в неподвижни води. Движи се в пасажи.


типичен хабитат на Gobio gobioGobio gobio в естествения си хабитат
- снимка Inaturalist

Максимална стандартна дължина:
21см

Размер на аквариума: аквариум с обем от 80 литра

Условия за отглеждане: За отглеждане на Gobio gobio може да направите аквариум който наподобява течащ поток, със субстрат от различни по размер камъни, едри обли камъни и чакъл. Може да използвате и допълнителна помпа, за да създадете умерено течение, но силното течение трябва да се избягва. Добавете парчета дърво, корени, както и непретенциозни растения като Microsorum, Bolbitis или Anubias, които могат да растат и прикрепени към корен или камък.

Параметри на водата: температура 5 - 20°С, pH 6.0 – 8.0, твърдост 90 – 357 ppm

Храна: В природата Gobio gobio се храни с насекоми и техните ларви, хирономус, безгръбначни. В аквариум приема всякакви сухи храни, но предпочита замразени и живи храни като хирономус, дафния, артемия.

Поведение и съвместимост: Gobio gobio е миролюбив вид и може да се отглежда заедно с малки Cyprinidae, тетри, живородки, rainbowfish, Anabantidae, сомчета и боции.
Това е пасажен вид и трябва да се отглеждат поне 5-6 риби.

Сексуален диморфизъм: Половозрелите женски за по-закръглени от мъжките, малко по-бледи и по-едри.

Размножаване: Gobio gobio достига до полова зрялост на възраст от 8-12 месеца.

За размножаване е необходим размножителен аквариум с дължина от 90 см за група риби, с пясъчен субстрат, който се слага под наклон, дребнолистни растения, филтър с гъба и аератор. Размножаването трябва да става от края на април до юни, като в аквариума се пускат риби с дъ;жина поне 8см. Хайверът полепва по пясъка и към растенията. Веднага след хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.

Инкунбационният период е около 7 дена, след това малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - инфузории, като порастнат малко науплии на артемия, циклопс.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Европа
Биотоп: Европа
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 80л
Вода: Сладка и бракичнаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 23.05.2024 г