Gobio gobio  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Кротушка. Синоним: G.fluviatilis.

Снимка на Gobio gobio  (Linnaeus, 1758)

Семейство Cyprinidae

Разпространени са в Европа (освен Италия, Норвегия и Шотландия), Средна Азия, Западен Сибир до р. Енисей, басейна на р. Амур и Китай. Обитават течащите водоеми, езера с чиста вода, по неравното песъчливо дъно или между камъни.

Дължина до 20 см, в аквариум до 15 см. D 3/7, А 3/6,_ll 40-44. Тялото е изтеглено, в напречно сечение закръглено, в задната си част леко сплескано, профилът на гърба леко изпъкнал. Уста долна, с 1 двойка мустаци. Основното оцветяване на тялото е сиво-зелено, с тъмни петна, коремът е сребрист с червеникав оттенък.

Мирни, стадни риби, обичат чиста, богата на кислород вода. С удоволствие стоят над грунда срещу течението. Може да се отглеждат в общ аквариум, грунд чист пясък и камъни, растения. Вода: 5-20°С, dH 10-20°, рН 7-7,5. Храна: жива, растителна, заместители.

Размножаването се стимулира като през зимата се отглеждат при 5-10°С. Размножителен аквариум с дължина от 90 см за група риби (5 самки и 15 самеца), в който грунда се слага с наклон към една от стените (височина на грунда 3-4 см до 20см към другата ), растения. Аерация, филтрация. Размножаването е от края на април до юни, в продължение на няколко дни. Хайвера се прилепва към пясъка и растенията. След хвърлянето рибите да се отделят. Инкубационен период около 7 денонощия при 18-20°С. Стартова храна: инфузории. За хвърляне се слагат риби с дължина 8-9 см.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка и бракичнаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 17.04.2021 г