Garmanella pulchra  (Hubbs, 1936)

Българско наименование:

Гарманела Пулхра

Снимка на Garmanella pulchra  (Hubbs, 1936)
Синоними: Jordanella pulchra (Hubbs, 1936)

Етимология: Garmanella:–ella - умалително + на името на Samuel Garman (1843-1927), pulchra: красива

Семейство: Cyprinodontidae

Разпространение: Garmanella pulchra са разпространени в Централна Америка: крайбрежните хабитати в Мексико и Белиз

Хабитат: Garmanella pulchra обитават неголемите крайбрежни лекосолени водоеми със стояща вода


Rio Champoton - едно от естесвените местообитания на Garmanella pulchraGarmanella pulchra в естествения си хабитат

Максимална стандартна дължина:
4см

Размер на аквариума: аквариум с обем от 30 литра

Условия за отглеждане: За отглеждане на Garmanella pulchra е необходим видов аквариум с множество укрития. Може да добавите и растения, които понасят солена вода като валиснерия, явански мъх или микрозорум. Женските трябва да са повече от мъжките.

Параметри на водата: температура 15 - 24°С, рН 7.0 - 8.0, твърдост 15-25°dH , соленост 3.5 - 6.0 грама на литър.

Храна: Garmanella pulchra приемат замразени и живи храни като артемия и хирономус.

Поведение и съвместимост: Garmanella pulchra са миролюбиви риби, мъжките преследват женските. Необходимо е да се отглеждат поне 6-8 риби, като на един мъжки се падат 2-3 женски, за да се редуцира агресивността му.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по-ярко оцветени.


мъжки Garmanella pulchraженска Garmanella pulchra


Размножаване:
Garmanella pulchra достига до полова зрялост на възраст от 6-8 месеца.

За размножаване е необходим аквариум с обем 20 - 30 литра, с ниво на водата около 10см, с пясъчен субстрат и група дребнолистни растения. В него се пуска група от 1 мъжки и 2-4 женски.

Температура на водата 24 - 28°С.

Хайверът е леко лепкав и част от него полепва по растенията, останалата пада на дъното. Веднага след хвърлянето на хайвера, женските се изваждат, след появяването на личинките се изважда и мъжкия.

След 2-3 дена хайвера става млечно-бял - да не се бърка с хайвер покрит с гъбички!

Инкубационният период е 10 - 12 дена, след още 7 дена малките плуват и търсят храна.

Стартова храна - науплии на артемия, циклопс.

Продължителносттана живота на Garmanella pulchra е 1-2 години.

Източници:
ekzotika.com

Характеристики


Семейство: Cyprinodontidae
Биотоп: Мексико
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 30л
Вода: Сладка и бракичнаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 26.02.2024 г