Tateurndina ocellicauda  (Nichols, 1955)

Българско наименование:

Тетеурдина оцеликауда

Снимка на Tateurndina ocellicauda  (Nichols, 1955)

Семейство Eleotridae.

Разпространени в източните и юго-източните части на Папуа-Нова Гвинея. Обитават устията на неголемите, бавнотечащи реки. Дължина до 6 см. D YII-YIII/13-14, А 15, ll 34-35. Тялото е изтеглено, постепенно се свива към опашката, отпред е заоблено, в задната част е силно сплескано отстрани. Гърбът е кафяв с червено-кафяв рисунък, страните са наситено сини, с множество тесни, червени, пунктирани напречни ивици. В основата на "С" има черно петно. Нечифтните плавници са с червени петънца. "А" е с жълти кантове. Самеца е по-едър. При самката, особено през размножителния период корема е с наситено жълт цвят. Мирни риби, обичат укрития. Може да се отглеждат в общ аквариум, с пещери, засаден с растения. Желателна е аерация. Вода: 22-26 °С, dН 5-10 °, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители. Размножаване по двойки. Размножителен аквариум от 10 л за двойка, без грунд, пещери, аерация. Вода: 24-26 °С, dН 2-4 °, рН 6-7. Самката хвърля в пещера до 200 зърна, за които се грижи самеца. Инкубационен период 6-8 денонощия, след 1 денонощие малките плуват. Самеца може да се отдели. Стартова храна: инфузории. Малките са слабоподвижни, затова трябва аерация за повдигане на храната до тях. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Характеристики


Семейство: Eleotridae
Континент: Океания
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г