Биотоп Реки в Нова Гвинея

Нова Гвинея има рибна фауна,  доста различна от тази на Южна Азия.  Рибите тук най-много наподобяват австралийските, защото преди милиони години са били един континент.

Доминантните риби от района са  Rainbowfish.

ВОДНИ ПАРАМЕТРИ:

pH 6.5-7.1, 4-8 dH, 23-25° C

АКВАРИУМ:
Аквариума трябва да има големи открити пространства за плуване. Трябва да е разделен на зони на гъста растителност и открити силно осветени пространства.  Подходящия субстрат е пясък.

РАСТЕНИЯ:
Vallisneria, Aponogeton, Ceratopteris, Bolbitis

РИБИ:
Рейнбоу риби - Bedotiinae, Melanotaeniinae
Gobiidae, Арована

Arius seemani

Риби от биотоп Реки в Нова Гвинея

Растения от биотоп Реки в Нова Гвинея