Melanochromis auratus  (Boulenger, 1897)

Българско наименование:

Златен Меланохромис

Снимка на Melanochromis auratus  (Boulenger, 1897)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в езерото Малави, придържат се в зоната на скалите.
Тялото е изтеглено, умерено сплескано отстрани. Устата е крайна с дебели устни. "D" е дълъг.
Самците са много агресивни един към друг, териториални.
При няколко самеца възникват битки и в недостатъчно просторен аквариум и недостиг на укрития - със смъртоносен изход.
Може да се отглеждат в общ аквариум с други цихлиди от езерото Малави /най-добре 1 самец с няколко самки/.
Грунд - пясък, камъни имитиращи скалист ландшафт, пещери. Мощни растения с късо стъбло, папрати на камъните.
Вода: 24 - 28 °C, dH 8 - 20 °, рН 7,2-8,5, ежеседмична смяна. Храна: растителна /60%/, жива, заместители.
Двойката се образува само през размножителния период, хвърлянето на хайвера може да бъде и в общ аквариум.
Препоръчва се поставянето на няколко керамични или пластмасови тръби. След хвърлянето тръбата със скрилата се в нея самка се пренася в инкубатор.
Самка хвърля хайвера /до 80 зърна/ в укрития или на камък, а след това го инкубира в устата си.
Самката не се храни и не се безпокои, в противен случай може да изяде хайвера. Може да се извади хайвера от устата на самката и да се пренесе в инкубатор.
Инкубационен период 17 - 26 денонощия. Стартова храна:
науплии на циклопс и артемия. Полова зрялост след 10 - 12 месеца.

Самеца е с дължина до 11 см, самката до 9 см. DXVIII -XIX/5-6, А III/6-8, ll 33-34. Тялото на самеца е тъмно-кафяво до черно, с 2 надлъжни светло-сини до зелено - сини ивици: едната, широка, минава по средата на тялото от очите до основата на "С", другата - тясна, около гърба. "D" е жълтеникаво - сив до светло - син, "А" е черен със светло-син заден край с неясно хайверовидно жълто петно. Самката и младите риби са златисто-жълти с 2 черно-кафяви надлъжни ивици. "D" е жълт с тъмно-кафява надлъжна ивица, "А" и "С" са златисто-жълти, "С" с черни петна.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г