Laetacara dorsigera  (Heckel, 1840)

Българско наименование:

Червеногърда Акара

Снимка на Laetacara dorsigera  (Heckel, 1840)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са във водоемите на Южна Америка.
Тялото е леко изтеглено, доста високо, сплескано отстрани. Главата е голяма, очите са едри. "D" е дълъг, "С" голям.
При самеца "D" и "А" са изтеглени и заострени в края.
Мирни риби, може да станат агресивни в периода на размножаване и грижа за семейството, обитават средните и долни слоеве на водата. Малко ровят грунда. Преди размножаването се образува двойка, която може да съществува продължително време. Препоръчва се закупуването на няколко млади екземпляра /6-10/ и след образуване на двойки излишните да се отстранят.
Аквариум с растения с мощна коренна система и укрития.
Рибите може да се отглеждат в общ аквариум.
Вода: 23-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5, необходима е ежеседмична смяна на водата. Храна, жива, заместители.
Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум. Стимулира се със смяна на 1/5-1/4 от обема на водата със свежа, по-мека и покачване на температурата на водата с 2-3°С. Вода: 26-28°С, dH 5-12°, рН 6-7.
Рибите преди хвърляне на хайвера ровят ями около растенията, които след това не използват. След това двойката пристъпва към почистване на избрания едър и плосък камък, на който хвърля хайвера. Рибите през това време стават агресивни, защитават територията около камъка от другите риби, грижат се за хайвера и потомството.
Инкубационен период 3-9 денонощия, малките плуват след 2-7 денонощия. Стартова храна: "жива прах".
Ако аквариста иска да запази хайвера, то камъка с хайвера се пренася в инкубатор, но тогава рибите може да изгубят способността си за грижа за потомството.
В размножителния аквариум може да се пуснат дребни, подвижни, миролюбиви риби, придържащи се към горния слой на водата, които да играят роля на враждебен фактор.
Тогава самката ще се грижи за хайвера, а самеца ще охранява територията, но и това не гарантира успех.

Разпространени сав басейна на р. Парагуа /Боливия/. Дължина до 8 см. D ХIII- ХIУ /7-10, А III/8, ll 23-24. Основното оцветяване на тялото е зеленикаво, гърба е по-тъмен, долната част на главата и гърдите са червеникави, понякога се виждат 6-8 тъмни напречни ивици отстрани, в средата на тялото има черно петно с златисто-жълт кант. Понякога от петното към очите минава тъмна ивица. Люспите в задната част на тялото преливат в синьо. Нечифтните плавници са покрити с блестящи петънца. В предбрачния период оцветяването се променя. Главата и гърдите стават наситено червени, тъмната ивица от петното към очите чернее. Самеца е по-едър от самката, оцветяването му в предбрачния период се изменя по-слабо. Самката хвърля до 1000 зърна. Инкубационен период при 26°С -- 2 денонощия, малките плуват след 4 денонощия. Полова зрялост след 18 месеца.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г