Eichhornia azurea, (Swartz, Kunth, 1843)

Българско наименование:

Ейхорния азурея

Снимка на Eichhornia azurea, (Swartz,  Kunth, 1843)

Семейство: Pontederiaceae

Синоними: Pontederia azurea Swartz (1788), Piaropus azureus (Sw.) Britton, Eichhornia aquatica (Vell.) Schltdl

Етимология
: Eichhornia: на пруския министър A. J. Fr. Eichhorn (1779-1856); azurea'. синьо небе, отнася се за оцветяването на цвета

Разпространение: широко разпространена в тропическите и субтропическите региони на Америка.

Изисквания за CO2:
желателно е

Светлина: силна – много силна

Температура: 15-24 °C

Твърдост на водата: мека

pH: 5.5-7.5

Височина: 30-45 см

Ширина
: 15-25 см

Разположение в аквариума:
плаващо, среден план

Скорост на рaстеж: средна

Изисквания: средни

Трудност
: средна

Тип растение: стеблено


Описание

Eichhornia azurea  е плаващо или вкоренено в субстрата растение, със силно разклонени листа. Надводните са редуващи се на дълги дръжки. Подводните са линейни, с дължина 10-25 см и 10 мм широки, светлозелени на цвят.

В природата, Eichhornia azurea образува плътен килим от плаващи растения, подводните популации са редки.  Откривана е в различни по тип хабитати, с застояли, езерни води или в блатни области без видимо движение на водата, както и в бързодвижещи се води , винаги под силна слънчева светлина.

Eichhornia azurea в едно от естествените и местообитания

Параметри на водата в едно от естествените местообитания на Eichhornia azurea: температура 9-33 °C, pH 5.4-7.6, GH and KH < 1.-8 °dH.

Eichhornia azurea е взизкателно, декоративно растение.  Най-добре расте в  мека, кисела до неутрална, богата на хранителни вещества вода. Опитът показва, че  Eichhornia azurea се адаптира към различни параметри на водата и расте също и в средно твърда вода. Движението на водата както и хранителния субстрат (добавяне на глина) имат добър ефект. Оптималната температура е 15-24 °C. Изисква много силна светлина. При недостатъчна светлина растението става крехко, долните листа почерняват и започват да гният.  Трябва да се подрязва редовно, за да се избегнат надводни листа. Размножава се чрез странични издънки.
През лятото растението може да се ползва като плаващо в градинското езеро, на осветен участък.

Приложение в Акваскейпа

Изключително ефектна докорация в аквариума може да се получи при засаждането на две ил три растения Eichhornia azurea  в група, като листата им са паралелни.

Eichhornia azurea в аквариум

Характеристики


Семейство: Pontederiaceae
Континент: Северна Америка
Трудност: Средна трудност за отглеждане
Разположение: Среден, заден план
Тор, CO2: Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем: 50л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 11.02.2013 г; промененo на 13.04.2024 г