Jordanella floridae  (Goode & Bean, 1879)

Българско наименование:

Флоридска Йорданела

Снимка на Jordanella floridae  (Goode & Bean, 1879)

Семейство Cyprinodontidae.

Разпространени са на п-ов Флорида. Обитават блатата и изкуствените езера с чиста вода. Дължина до 8 см, в аквариум по-малко. D 16-18, А 11-14, ll 25-27. Тялото е изтеглено, доста високо, опашното стебло е високо. Самеца е маслен до кафяво-зелен, с редове блестящи петънца със син до жълто-зелен цвят. "А" е жълтеникав до зелен с червено-кафяви петънца или ивици. "С" е червен до син, често с тъмни кантове и червени петънца. Самката е жълтеникава с тъмни петна, образуващи шахматен рисунък. Самците за агресивни, в размножителния период образуват територия. Рибите се придържат към средните и долни слоеве на водата. Видов аквариум, грунд -- пясък, засаден с растения за укрития. Вода: 17-24°С (има информация, че колебанията на температурата нощем (17°С) и денем (23°С) благоприятно се отразява на рибите), dH 10-20°, рН 7-7,5, в някои литературни източници се препоръчва добавяне на готварска сол до 2 г/л. Храна: жива, растителна, заместители. За двойка риби е нужен размножителен аквариум с дължина от 30 см с ниво на водата 15 см, грунт -- дребен пясък, дребнолистни растения. При готовата за хвърляне самка избледняват тъмните петна, а корема се закръгля. Някои самки изравят дупка в пясъка, други не. Хайвера (до 300 зърна) се хвърля на пясъка или растенията. След хвърлянето самката се отделя, за хайвера се грижи самеца. Инкубационен период 3-7 денонощия. След излюпването на личинките самеца се отделя. Стартова храна: науплии на артемия, нематоди. Полова зрялост след 9-12 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinodontidae
Континент: Северна Америка
Биотоп: САЩ
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.05.2021 г