Laubuka dadiburjori (Menon, 1952)

Българско наименование:

Данио дадибурджори

Снимка на Laubuka dadiburjori (Menon, 1952)
Синоними: Dadio, Chela dadiburjori (Menon, 1952), Chela dadidurjori (Menon, 1952), Chela dadyburjori (Menon, 1952), Chela dadydurjori (Menon, 1952), Laubuca dadiburjori (Menon, 1952), Laubuca dadidurjori (Menon, 1952), Laubuca dadyburjori (Menon, 1952), Neochela dadyburjori (Menon, 1952)

Етимология: Laubuka: от местното бенгалско име на вида, dadiburjori: на името на Sam J. Dadiburjor

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Laubuka dadiburjori са разпространени в Индия.

Хабитат: Laubuka dadiburjori се придържат в плитките участъци в реки и басейни, с гъста крайбрежна растителност.


типичен хабитат на Laubuka dadiburjoriLaubuka dadiburjori в естествения си хабитат


Максимална стандартна дължина:
2-3 см.

Размер на аквариума: аквариум с обем от 50 литра

Условия за отглеждане: За отглеждане на Laubuka dadiburjori може да направите аквариум, гъсто залесен с растения, да добавите камъни и корани, плаващи растения. Субстрата може да е речен пясък или ситен чакъл.

Параметри на водата: температура 20 - 25°C, pH 6.0 - 7.5, твърдост 1-10°dH

Храна: В природата Laubuka dadiburjori се храни със зоопланктон и дребни безгръбначни. В аквариум приема всякакви сухи храни, но предпочита замразени и живи храни като хирономус, дафния и артемия.

Поведение и съвместимост: Laubuka dadiburjori са миролюбиви риби, може да се отглеждат в общ аквариум с други миролюбиви риби. Рибите са пасажни, затова трябва да се отглежда група от 8-10 риби. В пасаж изглеждат много по-добре и са по-малко плашливи.

Сексуален диморфизъм: Женските са по-закръглени и малко по-едри от мъжките.


мъжки и женска ( отпред ) Laubuka dadiburjori - снимка Hayath


Размножаване:
Laubuka dadiburjori достига до полова зрялост на възраст от 6-10 месеца.

Ако рибите се чувстват добре и са в гъстозалесен с растения аквариум, не е изключено да се появят малки рибки и без намесата на човека. Ако искате обаче да увеличите броят им, ще ви е необходим развъден аквариум с обем от 30 - 50 литра, със сепараторна мрежа и няколко дребнолистни растения или явански мъх.

Преди размножаване мъжките и женските се държат отделно за 7-10 дена и се хранят добре с жива храна. За размножаване може да се сложи двойка, но най-добре 1 мъжки и 2 женска или група риби с преобладаващи женски.

Рибите се пускат в аквариума вечерта и температурата на водата се повишава с 2-3°С. Стимул за хвърлянето на хайвер са сутрешните слънчеви лъчи или включването на ярко осветление.

Женската хвърля до 100-200 хайверни зърна, най-често на листата на растенията, но част от тях падат на дъното през сепараторната мрежа и не могат да бъдат изядени.


хайвер на Laubuka dadiburjori - снимка Graham-Ramsay


След хвърлянето на хайвера рибите се изваждат.

Инкубационният период е 3-4 дена, след още 5 дена малките плуват и търсят храна.


малки Laubuka dadiburjori - снимка Graham-Ramsay

Стартова храна
- инфузории, суха храна на прах, по-късно микрочервеи, артемия.

Продължителността на живота на Laubuka dadiburjori e 2-3 години.


Laubuka dadiburjori в аквариум
- снимка Hayath

Източници:

houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.02.2024 г