Puntius oligolepis  (Bleeker, 1853)

Българско наименование:

Барбус олиголепис

Снимка на Puntius oligolepis  (Bleeker, 1853)

Семейство Cyprinidae
Обитават южна и юго-източна Азия, Африка и Европа.
Тялото е умерено до силно изтеглено на дължина. Устата е крайна и долна. "С" двупластен. При самката корема е по-голям. Почти всички видове са стадни, подвижни, скачащи, мирни.
Може да се отглеждат в общ аквариум, но не с риби, които имат удължени или воални плавници, тъй като барбусите ги нападат. Аквариума трябва да е с удължена форма, закрит отгоре, места обрасли с растения, може и камъни, корени, но обезателно трябва да има място за плуване. Отглежда се стадо не по-малко от 6 екземпляра.
Вода за повечето видове: 22-26°С, dH 4-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Развъждане в развъден аквариум с сепараторна мрежа на дъното, тъй като повечето видове си ядат хайвера. Дребнолистни растения. Слаба аерация. Осветление най-добре естествено, изкуствено от порядъка на 0,25 Вт/л. Самката и самеца преди слагането им за хвърляне се разделят за 7-10 денонощия и се хранят добре. Самците основно с жива храна, самката с голяма добавка на растителна. За хвърляне се слага неголяма група с повече самци, може 2 самеца и 1 самка, в краен случай двойка. Размножаването на много от видовете се стимулира с подмяна на част от водата с мека и постепенно покачване на температурата.
Вода за повечето видове: 25-28°С, dH 4-10°, КН до 2°, рН 6,5-7. Хвърлянето на хайвера обикновено става в сутрешните часове. Хайвера мойе да се остави в развъдния аквариум , като се извадят от него рибите или да се пренесе в инкубатор. Нивото на водата се понижава до 10см, 1/2 от обема на водата се заменя с свежа със същите параметри, някои акваристи затъмняват аквариума. Инкубационен период 1-2 денонощия, малките проплуват след 2-5 денонощия. Стартова храна: зоопланктон.

Разпространени са на о. Суматра и другите о-ви на Индонезия. Обитават спокойни води.

Дължина до 5 см. D 4/8, А 3/5, ll 17+2-4. Тялото е леко изтеглено на дължина, с по-изпъкнал профил на гърба, страничната линия е непълна. Устата е крайна, с 1, понякога 2 двойки мустаци. Гърбът е тъмно-кафяв, отстрани са жълто-кафяви със син оттенък и голямо количество черни петна, които блестят в основата на люспите, корема е кафеникав. Плавниците са жълтеникави до червени. Самецът е по-строен, по-ярко оцветен , плавниците са червено-кафяви с черна окантовка.

Рибите са мирни, придържат се към долните и средни слоеве на водата. Не обичат свежа вода. Развъден аквариум с дължина от 40 см за двойка риби. Самката хвърля до 200 зърна. Инкубационен период 1-3 денонощия, малките проплуват след 3-4 денонощия. Полова зрялост след 7-9 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 18.05.2021 г