Pethia stoliczkana  (Day, 1871)

Българско наименование:

Аленоплавничест Барбус

Снимка на Pethia stoliczkana  (Day, 1871)

Обитават област от долното течение на р. Иравади (южната част на Бирма).

Дължина до 10 см, в аквариум до 6 см. D 2-3/8, А 2/5, ll 23-25. Тялото е изтеглен по дължина овал, сплескано отстрани, люспите са големи, мустаци няма. Гърбът е маслено- до сиво-зелен, отстрани при отразена светлина блести синьо до жълто, корема е бял. В началото на опашния плавник има голямо черно петно с златиста окантовка. Тъмните краища на люспите образуват по тялото мрежест рисунък. Дъговата обвивка на окото е кърваво-червена. При самеца "D" е червен с тъмни петна и черна окантовка, останалите плавници са жълтеникави до червени. При самката "D" е с нежно-червен цвят, останалите плавници са безцветни.

Рибите са стадни, подвижни, мирни, обитават всички слоеве на водата, не обичат свежа вода. Вода: 20-25°С. Развъдният аквариум за двойка трябва да е не по-къс от 50 см с ниво на водата 15-20 см. Вода: 26-27°С, dH 6-8°, рН 6,8-7. Самката изхвърля до 400 зърна. Полова зрялост след 6-8 месеца.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.05.2021 г