Биотоп Африка

Африка е вторият по големина и по население континент в света след Азия. Със своята площ от около 30 221 532 km², тя заема 6 % от повърхността и 20,3 % от сушата на Земята, а нейните над 1 000 000 000 обитатели представляват над 14 % от населението на света. Континентът е заобиколен от Средиземно море на север, Суецкия канал и Червено море по протежението на Синайския полуостров на североизток, Индийския океан на югоизток, и Атлантическия океан на запад.

Карта на по-големите реки и езера в Африка

АФРИКАНСКИ РЕКИ

Повечето големи реки се вливат в Атлантическия океан. На африканския континент е най-дългата река на планетата Земя - Нил, дълга 6 695 km. Други големи реки са Конго (Заир), Нигер, Сенегал, Замбези, Оранжева река, Лимпопо, Руфиджи и Убанги. Изворите на Нил и Конго се намират в планините на източна Африка. Големите реки се характеризират с множество бързеи и водопади по горното си течение, но по долното са отлични за транспортни цели. По-малките реки често пресъхват преди да стигнат голям воден басейн, в който да се изтекат.

ВЕЛИКИТЕ АФРИКАНСКИ ЕЗЕРА

Великите африкански езера са група от няколко големи езера, намиращи в източноафриканската зона на разломите и около нея. В тях влиза езерото Виктория, второто по големина пресноводно езеро в света, и Танганайка, второто по дълбочина и по обем в света.

Списък на великите африкански езера: ТАНГАНАЙКА, ВИКТОРИЯ, МАЛАВИ, АЛБЕРТ, ЕДУАРД, КИВУ, РУДОЛФ

Повече подробности за рибите, населяващи Африка, ще намерите в раздела за отделните биотопи:

Биотоп Африкански реки

Биотоп езеро Малави

Биотоп езеро Танганайка

Биотоп езеро Виктория

Биотоп Мадагаскар

Биотоп африкански блата

Биотоп кили риби

 

Lake Victoria Lake Tanganyika Lake Malawi Madagascar African rivers African rivers African rivers

Кликнете върху езерата, реките и Мадагаскар за подробности