Aponogeton capuronii, (H.W.E. van Bruggen, 1968)

Българско наименование:

Апоногетон капуронии

Снимка на Aponogeton capuronii, (H.W.E. van Bruggen, 1968)

Семейство: Aponogetonaceae (прочети повече)

Етимология:
Aponogeton: анаграма на името на рода  Potamogeton ; capuronii на името на R.P.R. Capuron

Разпространение:
Югоизточен Мадагаскар (виж картата)

Изисквания за CO2:
не е необходимо

Светлина:
слаба –средна

Температура:
20-28 °C

Твърдост на водата: мека – средно твърда (2-6dH)

pH: 5.5-6.5

Височина: 20-40+ см

Ширина на листата: 3-8+ см

Разположение в аквариума: заден план

Скорост на растеж:
умерена

Трудност: много трудно

Тип растение:
грудка

Описание: Aponogeton capuronii обитава бързотечащите реки. В река Mandromondromotra (Madagascar) е открит на дълбочина 20-30 см, но през дъждовния период дълбочината там е почти 2 м.


Aponogeton capuronii в естественото си местообитание


Измерените параметри на водата в река Mandromondromotra: температура 27.3 °C, pH 6.0, GH/KH < 1 °dH, Fe2+ = 0.05 mg/1, субстратът е пясък и чакъл смесен с жълта глина.

Отделните форми са специфични за районите които обитават и са с вълнисти или прави листа.

Aponogeton capuronii  е водно растение с до 10см ризома с дебелина 2 см. Листата са дълги 20-40 см и широки 3-8 см, плоски или силно накъдрени, тъмно маслинено зелени.


Грудка на Aponogeton capuronii

Aponogeton capuronii
трудно се адаптира към аквариумните условия.  Успешното му отглеждане е рядкост. Растението изисква мека, леко кисела вода и сенчесто място в аквариума.  Не изисква специфична фаза на покой.

Цвят на Aponogeton capuronii


Приложение в Аквариума


Aponogeton capuronii
е подходящо за заден план в аквариума, засаден на сенчесто място.

Аквариум с Aponogeton capuronii
 

Характеристики


Семейство: Aponogetonaceae
Континент: Африка
Трудност: Много трудно(a) за отглеждане
Разположение: Заден план
Тор, CO2: Не е задължително
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка

Карта на разпространение


Добавенo на 09.01.2011 г; промененo на 22.04.2024 г