Родът Aponogeton

Описание на семейство APONOGETONACEAE
Всички видове Aponogeton имат грудка или ризома, с помоща на която те запазват хранителните вещества. Сред култивираните растения Aponogeton rigidifolius е по-скоро изключение, тъй като той няма грудка, а дълга и тънка ризома. Aponogetonaceae произвеждат подводни и плаващи листа, само в редки случаи, както при Aponogeton tenuispicatus или Aponogeton crispus те са заострении. Всички листа са групирани в розетка.
Разпространение на видовете Aponogeton и тяхното използване в Акваристиката (виж картата)
Семейство Aponogeton се състои до момента от 44 вида, които са разпространени в тропиците и субтропиците.
От всичките 17 вида открити в Африка, само един от тях, Aponogeton distachyos, е отглеждан в градинско езеро.
Няколко от 11-те Мадагаскарски вида са въведени в акваристиката през последните години. В момента се използват следните видове от Мадагаскар: Aponogeton boivinianus, Aponogeton longiplumulosus, Aponogeton madagascariensis и Aponogeton ulvaceus. Aponogeton bernierianus, Aponogeton capuronii, Aponogeton decaryi и Aponogeton tenuispicatus са били внасяни няколко пъти, но не са станали популярни поради трудностите по отглеждането им.
От 16 представители на рода от Азия и Австралия, Aponogeton crispus, Aponogeton elongatus, Aponogeton rigidifolius, Aponogeton robinsonii и Aponogeton undulatus се използват в аквариум. Aponogeton jacobensii, Aponogeton natans и Aponogeton loriae също са култивирани няколко пъти, но не са се доказали в аквариумни условия.
Eстествени местообитания на видовете Aponogeton.
Повечето от видовете Aponogeton минават през фаза на покой и фаза на растеж.
Тези фази се активират от екологичните условия в съответните местообитания. По време на периода на растеж растението съхранява протеини, мазнини, карбохидрати и минерали в органа си за съхранение. По време на периода на покой грудката оцелява в почвата, за да поникне отнови през следващия вегетативен период. Грудките при рода Aponogeton са силно устойчиви към изсъхване. Способността да съхраняват водата е важна, особено когато се транспортират сухи при експорта. Въпреки това трябва да се полагат специални грижи грудката да не се свие.
В многобройни източници се препоръчва през периода на покой - през който растението губи всичките си листа - грудката да се извади от аквариума и да се съхранява на студено и малко или много влажно място в продължение на няколко месеца. 
Тези твърдения и заключения водят до отглеждане по начин, съвсем различен от условията в естетсвения им биотоп и често водят до смърт на растението.
Затова тук се прави описание на специфичните особености на видовете Aponogeton, обитаващи различен тип водни басейни.
Трябва да се отбележи, че някои от видовете могат да бъдат открити в различни типове водни басейни.

Тип 1 – Застояли, временни води (периодично пресъхват)
Tип 2 – Застояли, непресъхващи води (обикновено непресъхват)
Tип 3 -  Течащи, временни води (периодично пресъхват)
Tип 4  - Течащи, непресъхващи води (непресъхват)

ВОДЕН ТИП 1 (Застояли, Временни)

Този тип се отнася за басейни или малки езера без каквото и да е било забележимо течение и при които нивото на водата силно варира през сезоните.
Обикновено тези басейни пресъхват напълно извън дъждовния период, което води до смърт на всички растения, като се запазва само грудката в почвата. С началото на дъждовния сезон от грудката, която е съхранила хранителните вещества се появява ново растение.
Продължителността на периода между дъждовния период и напълното пресъхване варира за различните басейни, в зависимост от географското разположение. Следователно периода на покой също варира.


Естествено местообитание ТИП 1

Препоръки за отглеждането на видовете от Тип 1
Грудките на видовете Aponogeton от този тип са подложени на високи температури през периода на покой, затова препоръките, които са давани в миналото за съхраняване на грудките на студено са напълно неразбираеми. Разбира се, естествените условия не могат да бъдат напълно емулирани, но трябва да се опитаме растението да бъде отглеждано в максимално близки до тези в естетсвения му битоп условия.  Затова грудката трябва да се съхранява повече суха отколкото влажна среда при температура между 20 и 25 °C, дори и при температури до 30 °C, които отговарят на естествените условия.  Една от възможностите е да засадите грудките в саксийки и да ги поставите в аквариума, след това да ги извадите от водата в началото на периода на покой и да ги съхранявате в отоплена стая. Ако почнат да поизсъхнват, от време на време ги пръскайте с малко вода. 
Обикновено се препоръчва отглеждането на растенията в субстрата на аквариума, тъй като в него се развиват по-добре отколкото в саксийка.  В началото на периода на покой, грудката трябва да се извади от аквариума и почисти добре.  При някои видове Aponogeton, грудката може да се съхранява напълно суха в продължение на седмици. За да сте сигурни, че няма да пресъхне напълно, може да я сложите в саксийка пълна с почва или изкуствен глинест чакъл, като отвреме на време я пръскате с вода.
Въпреки това, не трябва бъде във влажна среда, защото може лесно да загние.
Към този тип спадат следните видове: Aponogeton abyssinicus, Aponogeton crispus, Aponogeton decaryi, Aponogeton natans и Aponogeton ulvaceus.

ВОДЕН ТИП 2 (Застояли, Непресъхващи)
Този тип се отнася за стоящи води, при които нивото на водата силно варира през сезоните, но никога не пресъхват напълно.

Препоръки за отглеждането на видовете от Тип 2

Растенията обитаващи застояли, непресъхващи води трябва да се отглеждат по същия начин както тези в непресъхваши, течащи води (Тип 4).


Естествено местообитание ТИП 2

Към този тип спадат някои от популациите на Aponogeton crispus и Aponogeton ulvaceus.
Например Aponogeton crispus, е широко разпространен в изкуствените резервоари за вода в Шри Ланка, които обикновено не остават сухи. Въпреки това, този вид расте и в застяли, пресъхващи води (Тип 1). Опита при отглеждането показва, че няколко седмици след периода на покой се появяват нови листа, без грудката да е изваждана от аквариума. За да се предотврати бързото изтощаване на грудката, е по-добре отвреме на време да се изважда от аквариума.

ВОДЕН ТИП 3 (Течащи, Пресъхващи)
Преди беше известно, или прието, че много малко видове Aponogeton растат в реките, които пресъхват извън дъждовния период. Точното определяне на тази група е трудно, поради това, че това се случва много рядко. Вероятно Aponogeton boivinianus и Aponogeton ulvaceus съществуват в такива води. Със смяната на сезоните, условията във тези места съвпадат с тези във стоящите, пресъхващи води (Тип 1).


Естествено местообитание ТИП 3

Препоръки за отглеждането на видовете от Тип 3
Видовете от пресъхващи, течащи води могат да бъдат третирани както тези описани за Тип 1.
Тъй като може да се приеме, че реките – в зависимост от продължителността на извъндъждовния период – не пресъхват всяка година, видовете които принатлежат на този тип не е необходимо да се изваждат от водата, за да имат редовен период на покой.  Въпреки това, отвреме на време трябва да има такъв период, за да предпазите грудката от изтощение.

ВОДЕН ТИП 4 (Течащи, Непресъхващи)
Този тип е представлява най-важните условия за отглеждане на рода Aponogeton.  В по-стари препоръки е написано, винаги да се изважда грудката от субстрата по време на периода на покой, което e в противоречие с условията в които растат тези растения в естественото им местообитание.
Това специално е вярно за видовете, които растат в непресъхващи, течащи води.  Видовете които са класифицирани в тази група, минават през период на растеж и покой в естествените си местообитания, които са независими то сухите и влажни сезони. Тези периодични не са свързани с пресъхването на басейни (както е при Тип 1), а по-скоро с силните вариации на нивото през сезоните. По време на влажния сезон, нивото е високо и течението е силно.  Освен това, само част от светлината достига до растенията, поради мътността на разбърканата вода, което води до забавяне на растежа поради недосга на светлина. Когато нивото спадне, растението отново почва да расте, цъфти и произвежда семена поради силния интензитет на светлината.


Естествено местообитание ТИП 4

От друга страна, охладената вода от въздуха и планините по време на влажния период  води до редуциране на скоростта на растеж.   Затова, периода на покой на растението не съвпада със сухия сезон, но – обратно на популярното мнение в акваристиката – именно със влажния период.
Следователно, растежа и репродуктивната фаза на растението става през сухия сезон. В тази връзка, трябва да се помни, че периода на смяна на сезоните силно варира и затова и периода на покой  варира силно като време и продължителност.  До момента, не е ясно колко дълго грудката на отделните видове Aponogeton може да остане в сухо състояние без да се увреди.
Към този тип спадат следните видове: Aponogeton bernierianus, Aponogeton capuronii, Aponogeton jacobsenii, Aponogeton longiplumulosus, Aponogeton madagascariensis, Aponogeton rigidifolius, Aponogeton robinsonii и Aponogeton ulvaceus.
Препоръки за отглеждането на видовете от Тип 4
Съгласно наблюдения на естествени местообитания, грудката на видовете живеещи в непресъхващи, течащи води може да не се изважда от субстрата на аквариума.  Високото водно ниво по време на дъждовния период не може да се емулира в аквариум. Но тъй като дефицита на светлина и ниската температура на водата са определящи фактори за промяна в скоростта на растеж по време на периода на покой, може да се опитаме да симулираме тези условия в аквариума.
Следователно, препоръчва се засенчване на растенията в аквариума по време на периода на покой, например чрез тъмна хартия на капака, и намаляване на температурата на водата с няколко градуса в зависимост от индивидуалните изисквания на отглеждания вид. Ако това не е възможно в аквариум с множество различни водове растения,  тогава трябва да отглеждате Aponogeton в саксийки, ако искате да ги имате възможно най-дълго.  Ако са в саксийки, през периода на покой може да ги извадите в отделен аквариум, който да бъде тъмен и с подходяща температура.

Други видове Aponogeton и тяхното разпространение
Следващите видове Aponogeton са известни, но те не са използвани или се използват рядко в акваристиката.

Aponogeton afroviolaceus,  Lye
Кения, Танзания, Замбия, Зимбабве
Aponogeton angustifolius,  Aiton
Южна Африка (нос Добра Надежда)
Aponogeton appendiculatus, H.W.E. van Brüggen

Индия
Aponogeton azureus,  H.W.E. van Brüggen

Намибия
Aponogeton bogneri,  H.W.E. van Brüggen
Заир (Провинция Shaba)
Aponogeton bruggenii,  Yadav & Govekar
Индия
Aponogeton bullosus,  H.W.E. van Brüggen
Австралия (Куинсланд)
Aponogeton cordatus,  Jumelle
Мадагаскар
Aponogeton desertorum,  A. Sprengel
Ангола, Ботсвана, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Заир, Замбия, Зимбабве
Aponogeton dioecus,  Bosser
Мадагаскар (Mandritsara)
Aponogeton fotianus,  Raynal
Чад (Gole)
Aponogeton hexatepalus,  H.W.E. van Brüggen

Западна Австралия (Perth)
Aponogeton junceus, Lehmann

Ангола, Лесото, Намибия, Южна Африка, Замбия, Зимбабве, Заир
Aponogeton lakhonensis, A. Camus
Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия (Sulawesi), Тайланд, Виетнам
Aponogeton natalensis,  D. Oliver
Ботсвана, Южна Африка
Aponogeton nudiflorus,  Peter
 Етиопия, Сомалия, Кения, Танзания
Aponogeton queenslandicus,  H.W.E. van Brüggen

Австралия (Куинсланд)
Aponogeton ranunculiflorus,  Jacot Guill. & Marais
Южна Африка (Лесото и границата с провинция Натал)
Aponogeton rehmannii,  D. Oliver
Ботсвана, Кения, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Замбия, Зимбабве
Aponogeton satarensis, Raghvan, Kulkarni & Yadav

Индия (област Satara)
Aponogeton stuhlmannii , Engler
Кения, Намибия, Южна Африка, Танзания, Заир, Замбия, Зимбабве
Aponogeton subconjugatus,  Schumacher & Thonning

Камерун, Чад, Конго, Гана, Мали, Нигерия, Сенегал, Судан, Уганда
Aponogeton troupinii , Raynal
Чад, Централна Африканска Република
Aponogeton vallisnerioides,  Baker

широко разпространен в тропическа Африка
Aponogeton viridis, Jumelle

Мадагаскар
Aponogeton womersleyi , H.W.E. van Brüggen

Папуа Нова Гвинея