Двудомните (Dioecious) видове са тези, чиито индивидуални членове могат да произвеждат само един тип гамети. Всеки индивидуален организъм спадащ към двудомните видове е мъжки или женски (думата произлиза от гръцки и означава "две домакинства". Голямата част от животинските видове са dioecious. Има и растителни видове такива.