Paraneetroplus maculicauda  (Regan, 1905)

Българско наименование:

Син. Vieja maculicauda

Снимка на Paraneetroplus maculicauda  (Regan, 1905)

Cемейство цихлиди (Cichlidae).

Разпространени са в пресни и леко солени води в Централна Америка. Дължина до 25 см, в аквариум до 17 см. D ХУI-XУII/12-14, А УI-УII/9-10, ll 32-35. Тялото е изтеглено, с овална форма, отстрани сплескано. Главата и очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг. Основното оцветяване на тялото е сребристо-зелено до сребристо-синьо. Отстрани има широка черна напречна ивица и често се виждат множество петънца. Гърлото и гърдите са тухлено-червени. Средната част на "С" е жълтеникава, външната -- червена. При самеца краищата на "D" и "А" са заострени. Рибите са териториални, придържат се към средните и долни слоеве на водата, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Обикновено се отглеждат във видов аквариум или с други риби от семейството. В аквариума трябва да има плоски камъни, мощни растения с твърди листа, различни укрития. В района на плоските камъни не се засаждат растения, тъй като при подготовката за хвърляне рибите ще се опитват да ги измъкнат. Вода: 23-28°С, dH до 30°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум. Препоръчва се стимулиране чрез смяна на водата /до 2 аквариумни обема за седмица/ и повишаване на температурата с 1-2°С. Хайвера се отлага на плосък камък. Самката хвърля до 1000 зърна. Обикновено тя се грижи за хайвера и потомството, а самеца пази територията. Инкубационен период 3-4 денонощия, малките плуват след 8-10 денонощия. Стартова храна: науплии на циклопс и артемия.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: Сладка и бракичнаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 17.04.2021 г