Apistogramma viejita (Kullander, 1979)

Българско наименование:

Снимка на Apistogramma viejita (Kullander, 1979)
Синоними: Red Edge Apisto, Apistogramma sp. “Rotsaum”

Етимология: Apistogramma: от гръцки apisto = несигурен + gramma = графичен сигнал

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Южна Америка - басейна на река Meta в Колумбия

Хабитат: Придържа се към зоните, гъсто обрасли с водна растителност с плитки, бавноподвижни води, прозрачни води. Живее заедно с риби като Satanoperca, Mesonauta, Hemigrammus rhodostomus, Hyphessobrycon sweglesi.


река Cano-Giramena - едно от естествените местообитания на Apistogramma viejita


Максимална стандартна дължина:
3.0см мъжкия, 4.5см женската

Размер на аквариума: аквариум с основа 60 х 30 см е достатъчен за една двойка

Условия за отглеждане:  За отглеждане може да използвате аквариум, оборудван с керамични саксийки, пластмасови тръби и други изкуствени предмети служещи за укритие. За да изглежда аквариума както в естествения хабитат, използвайте мек, пясъчен субстрат с множество корени, осигуряващи укрития.
Може да добавите изсъхнали листа, които ще осигурят допълнителна защита на малките или ще служат за място за хвърляне на хайвера. Оставете ги да се разлагат в аквариума и по този начин да осигурят допълнителна храна за малките, както и танини и други химикали, симулирайки естествените условия на рибите.
Необходимо е не много силно осветление, както и растения които могат да живеят при такива условия като Microsorum, Taxiphyllum, Cryptocoryne, както и плаващи такива като Ceratopteris.

Не е нужно да добавяте торф в аквариума или филтъра. Течението не трябва да е много силно, достатъчен е филтър с гъба.

Apistogramma viejita са чувствителни към параметрите на водата, затова не трябва да се отглеждат в нови, неустановени аквариуми.

Параметри на водата: температура 24 – 28 °C, pH 5.5 – 7.0, твърдост 0 – 90 ppm

Храна: В природата Apistogramma viejita се храни с малки безгръбначни. В аквариум яде живи и замразени храни като Artemia, Daphnia, Moina, хирономус. Приемат също и сухи пелети.

Поведение и съвместимост: Apistogramma viejita са миролюбиви, могат да бъдат отглеждани с малки харацини, расбори и Otocinclus. Дивите ексземпляри е най-добре да бъдат отглеждани отделно, евентуално с Nannostomus, без да бъдат смесвани с други Apistogramma.

Сексуален диморфизъм: Мъжките са по-едри, по-ярко оцветени и развиват издължени перки.


мъжки Apistogramma viejita


женска Apistogramma viejita


Размножаване: За размножаване на Apistogramma viejita е необходим развъден аквариум с обем поне 50 литра. Оборудването на развъдния аквариум трябва да е като на основния - пясък, керамични саксийки, мъх. Хвърлянето на хайвера се стимулира, като се понижава твърдостта на водата до dH 5°, като pH е в границите 5.0 - 6.0, а температурата 24-27°C.

Женската хвърля около 80-100 хайверни зърна, в предварително направенa ямичка около камък, пещера или на широк лист на растение. За малките се грижи женската, но понякога и мъжкия.

В зависисмост от температурата, хайвера се излюпва след 36-72 часа, след още няколко дни малките проплуват.

Стартова храна - новоизлюпена артемие, 4 пъти на ден.


Apistogramma viejita в аквариум


Източници:
https://houseaqua.ru/2172-apistogramma-viejita.html
www.seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 80л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 27.04.2021 г; промененo на 23.09.2023 г