Pangio oblonga (Valenciennes, 1846)

Българско наименование:

Черно кули

Снимка на Pangio oblonga (Valenciennes, 1846)

Синоними:  Cobitis oblonga (Valenciennes, 1846); Acanthophthalmus javanicus (Bleeker, 1860) ; Acantophthalmus javanicus (van Hasselt, 1823)

Семейство: Cobitidae

Разпространение
: Pangio oblonga е открита за пръв път близо до град Bogor, Индонезия, но в момента се смята за по-широко разпространена, като е откривана в Ява, Суматра, Борнео, Малайзия и Тайланд.

Хабитат: Pangio oblonga е откривана най-често в плитки, бавно подвижни части на горски потоци или други спокойни водоеми като  блата и застояли води.
Повечето от тези водоеми са бивши торфени блата и са с тъмна вода, но рибата е откривана и в чисти води, с наличие или липса на танин.
Подобни хабитати са обикновено на сенчести места, заобиколени с дървета.  Водата е с пренебрежимо минерално съдържание и pH може да падне до 3.0 или 4.0 поради изпускането на танини и органични киселини от разлагащ се органичен материал.
В зависимост от местоположението, субстрата може да се състои от торф, тиня и пясък.

Типичен хабитат на Pangio oblonga

Максимална стандартна дължина: 70 – 80 мм.

Размер на аквариума: Препоръчва се аквариум с размер поне 60х30 см или по-голям.

Отглеждане: Използвайте мек, пясъчен субстрат тъй като тази риби обичат да се ровят в субстрата, а понякога се заравят напълно в него.  Ако се използва едър чакъл, рибата може да се нарани и ще бъде стресирана.
Добре е да се добавят няколко корена или парчета дърво, така че да се образуват сенчести зони. Може да се добавят също и сухи листа, за наподобяване на естествения хабитат.
За предпочитане е не много силна светлина и съответно подходящите растения за нея като Microsorum, Taxiphyllumи Cryptocoryne.

Pangio oblonga

Поради предпочитанията и към спокойни води, течението в аквариума не трябва да бъде много силно. Уверете се, че дребните риби не могат да бъдат засмукани от филтъра.  Добре е аквариума да има и капак, защото понякога изкачат от водата, особено когато за пръв път са пуснати в ново обкръжение.

Параметри на водата:
температура: 21 – 26 °C, pH: 3.5 – 7.0, твърдост: 0 – 8 GH

Хранене: Pangio oblonga е микрохищник, пресяваш непрекъснато дъното в търсене на ларви на насекоми, дребни ракообразни и подобни. В аквариум приемат и сухи храни, но за предпочитане е редовно хранене с живи или замразени дафния, артемия, комарени ларви, червеи гриндал и други.


Pangio oblonga на обяд

Поведение и съвместимост: Pangio oblonga са миролюбиви с другите риби, както и помежду си. В природата те са най-често в големи общности. В аквариум е добре да имаме поне 5-6 екземпляра, които веднага ще почнат да търсят място за криене.
Подходящи риби за отглеждане с Pangio oblonga са миролюбиви видове като Boraras, Sundadanio, малки Rasbora, Trichopsis, Sphaerichthys, Kottelatlimia.

Сексуален диморфизъм:
Възрастните женски обикновено за по-едри и тежки от мъжките. През размножителния период първата гръдна перка на мъжките е по-дебела и разклонена.

Размножаване: Има данни за размножаване в аквариум, но това е било спонтанно, не контролирано.  Аквариума е бил с обем около 200 литра с pH 7.8 – 8.0, GH 18 – 22, kH над 20 и температура 25.6 – 26.7 °C.

Pangio oblonga в аквариум

 

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаДобавенo на 18.02.2015 г; промененo на 09.03.2021 г