Gastromyzon extrorsus (Tan, 2006)

Българско наименование:

Гастромизон екстрорсус

Снимка на Gastromyzon extrorsus (Tan, 2006)
Етимология: Gastromyzon: от гръцки gaster - стомах + myzo - да смуче, extrorsus: насочен навън, отнася се до това, че са разпространени само в крайбрежните речни басейни в Sabah, Borneo

Семейство: Balitoridae

Разпространение: Gastromyzon extrorsus е ендемичен вид за Борнео, където е откриван в басейна на реките Kimanis и Petagas.


типичен хабитат на Gastromyzon extrorsusGastromyzon extrorsus в естествения си хабитат


Хабитат:
Gastromyzon extrorsus обитава плитки потоци с чиста, богата на кислород вода, често се среща над или под каскади и водопади. Субстратите са обикновено чакъл, обли камъни, покрити с биофилм и други микроорганизми. Водни растения лиспват, но може да има крайречна растителност, като рибите се намират в частично или напълно засенчени зони. Обикновено стоят с лице към течението.

Максимална стандартна дължина: 7.0 – 8.0см

Размер на аквариума: аквариум с обем от 100 литра

Условия за отглеждане: Най-важното за отглеждането на Gastromyzon extrorsus е водата да бъде чиста и богата на кислород, затова се препоръчва по-мощен филтър, който да обръща обема на водата 10-15 пъти за час, така че понякога са нужни допълнителни помпи. Субстратът може да бъде чакъл, пясък или смес от двете, добавете обли камъни с различни размери. Може да добавите и корени, но те не трябва да са нови, защото първоначално отделят във водата танин, като по този начин намаляват ефективността на осветлението, което трябва да е много силно, за да стимулира растеж на водорасли.

Въпреки че са редки в хабитата му, може да използвате и аквариумни растения като Microsorum, Crinum или Anubias.  Добавянето на сухи листа от дъб или бук също се препоръчва, защото се покриват с водорасли. Тъй като се нуждае от стабилни параметри на водата и се храни от биофилм, Gastromyzon extrorsus не трябва да се пуска в нов, неустановен аквариум. Необходим е също капак, защото рибите се катерят по стъклото.

Параметри на водата: Препоръчителната температура за отглеждане е 20 – 25 °C, но могат да понесат и по-високи температури - до 27˚C (за кратко до 30˚C), при много силна аерация и циркулация на водата. pH 6.0 – 8.0, твърдост 36 – 215 ppm

Храна: Gastromyzon extrorsus се храни в природата с водорасли и микроорганизми, които изсмуква от твърди повърхности. В аквариум приема качествени сухи храни, както и замразени и живи хирономус и артемия.  За продължително отглеждане се препоръчва да му се осигури достатъчно количество водорасли по камъните и другите повърхности в аквариума.

Поведение и съвместимост: Gastromyzon extrorsus e много миролюбив вид и не трябва да се отглежда с много едри, агресивни, териториални риби. Подходящи съквартиранти са Tanichthys, Danio, Rasbora, Rhinogobius, Sicyopterus, Stiphodon, Glyptothorax, Akysis и Hara. Препоръчва се отглеждането на група от поне 4 риби.

Сексуален диморфизъм: Женските са по-широки и по-едри от мъжките, както и с по-заоблена глава. Разликите се виждат когато погледнете тялото отгоре отдолу.

Размножаване: Размножаването в аквариум е много трудно и досега само германския акварист Philipp Dickmann е имал успех.

Двойка риби са пуснати в аквариум с обем от 30 литра, без субстрат, но със силна аерация. В него е имало счупени керамични саксийки, заоблени камъни и плаващи растения. Рибите са хранени обилно с живи и замразени ларви на комар.
Постепенно е увеличена температурата на водата до 28°C за около 8 седмици, рибите са хранени още по-често. След 3 седмици е повишена температурата до 32°C, но рибите не са се чувствали добре, затова са направени смени със студена вода и температурата е установена на 25°C. Кратко след това, в период с ниско атмосферно налягане рибите са хвърлили хайвер!

Хайверните зърна са били поне 100 с диаметър по-малък от 1мм, потъващи и нелепкави. Родителите са извадени от аквариума.

Инкубационният период е бил 3 дена, първоначално малките са захранени с инфузория, поради много малкият си размер. За съжаление растенията в аквариума са започнали да гният, като са влошили качеството на водата и всички малки са загинали.

Източници:
seriouslyfish.com

Характеристики


Семейство: Balitoridae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 08.01.2012 г; промененo на 29.05.2024 г