Rhodeus amarus  (Bloch, 1782)

Българско наименование:

Горчивка

Снимка на Rhodeus amarus  (Bloch, 1782)
Синоними: European bitterling, Cyprinus amarus (Bloch, 1782), Rhodeus genitalis (Walecki, 1863), Rhodeus lucinae (Walecki, 1863), Rhodeus sericeus subsp. amarus (Bloch, 1782)

Етимология: Rhodeus: от гръцки rhodeos - розов, amarus - горчив

Семейство: Cyprinidae

Разпространение: Rhodeus amarus е разпространен в Европа

Хабитат: Rhodeus amarus обитава неподвижни или бавноповижни води с гъста подводна растителност и пясъчен или тинест субстрат.


река Main - едно от естествените местообитания на Rhodeus amarusRhodeus amarus в естествения си хабитат - снимка observation.org


Максимална стандартна дължина:
11см, в аквариум 5см

Размер на аквариума: аквариум с обем от 100 литра

Условия за отглеждане: Rhodeus amarus може да се отглежда в аквариум, гъстозасаден с растения, с пясъчен субстрат. Може да добавите и корени, едри обли камъни. Рибите са плашливи, затова аквариума трябва да има капак.

Параметри на водата: температура 18 - 25°С, pH 6.5 - 7.5, твърдост 9-15°dH

Храна: В природата Rhodeus amarus се храни основно с растителна храна, но също и с червеи, безгръбначни и ларви на насекоми. В аквариум приема всякакви сухи храни, но предпочита замразени и живи храни като хирономус, дафния, артемия.

Поведение и съвместимост: Rhodeus amarus е пасажна, миролюбива и непретенциозна риба. Основната си част от времето прекарва във средните и долните слоеве на водата. Трябва да се отглежда група от 6-8 риби.

Сексуален диморфизъм: През размножителния период мъжките стават с ярки цветове, гърба става зелен, гърлото и корема червен. Женските са по-закръглени.


мъжки и женска Rhodeus amarus


Размножаване:
Rhodeus amarus достига до полова зрялост на възраст от 2 - 3 години. Размножава се от април до юни.

За размножаване е необходим развъден аквариум с обем от 50 - 80 литра. На дъното се слага разделител с височина 5см, така че да разделя аквариума на две части. По-малката част се запълва с пясък с дебелина на слоя 3см, а по-голямата с пясък с дебелина на слоя 5см, засаждат се растения като валиснерия, елодея, Myriophyllum. Сложете и няколко речни миди ( Unio pictorum ).


речна мида - Unio pictorum


За стимулиране на хвърлянето на хайвер се понижава твърдостта на водата до 2°.

Преди размножаването мъжките и женските риби се държат отделно 7-10 дена и се хранят обилно с разнообразни храни.

В развъдният аквариум се пуска група риби, с преобладаване на женските. Първоначално се формира двойка, която се отделя от основната група. При женската се вижда ясно яйцеполагалото. В момента в който мидата се отвори, женската полага няколко зърна хайвер в нея, а мъжкият изпуска облак от сперма, която мидата засмуква заедно с водата и по този начин се опложда хайвера.


мъжки и женска Rhodeus amarus хвърлят хайвер


Процесът на хвърляне на хайвер продължава около 48 часа, женската поляга 60 - 100 хайверни зърна. Трябва да се спазва тишина, защото рибите са нащтрек и при опастност бързо се крият в растенията.

След хвърлянето на хайвера рибите се изваждат. След около 4-5 седмици мидата изхвърля напълно оформени малки, които трябва да пренесете в друг аквариум.

Стартова храна - инфузории, науплии на артемия, циклопс.

Продължителността на живота на Rhodeus amarus е 4 -5 години.

Източници:
houseaqua.ru

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Европа
Биотоп: Европа
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 02.03.2024 г