Phoxinus phoxinus  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Европейска лещанка

Снимка на Phoxinus phoxinus  (Linnaeus, 1758)

Семейство Cyprinidae.

Разпространени са в Европа (освен южна Испания, централна и южна Италия, Гърция и Исландия) и северната част на Азия. Обитават ручеите и горските реки с песъчливо и каменисто дъно.

Дължина до 14 см, в аквариум до 10 см. D 3/7, А 3/7, ll 80-90. Тяло вретеновидно, невисоко. Устата е крайна. Гърбът е сиво-зелен, страните са жълтеникаво-зелени със сребрист блясък, коремът е жълтеникав до червеникав. Отстрани има 15 тъмни напречни ивици, през които минава златиста тънка линия. Плавниците са жълтеникави, понякога с черни кантове. В размножителния период областта на устата, края на хрилете и основата на "А" стават тъмно-оранжеви.

Мирни, стадни, подвижни, скачащи риби, обичат свежа, богата на кислород, прозрачна вода. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум, засаден с растения, със заоблени камъни, неголеми корени. Вода: 4-20°С (оптимална 16-18°С), dH 10-20°, рН 7-7,5. Храна: жива. Размножителния аквариум е оборудван както обикновения. След зимното понижаване на температурата през април за хвърляне се слагат група риби с преобладаване на самците. Вода: 19-24°С. Хвърлянето на хайвера е в открита вода, хайвера (всяка самка по 200-600 зърна) се прилепя към камъните и растенията. След хвърлянето рибите се отделят. Инкубационен период 4-11 денонощия, малките плуват след 8-11 денонощия. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 2-4 години.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Европа
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.05.2021 г