Lepomis gibbosus  (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Слънчев костур

Снимка на Lepomis gibbosus  (Linnaeus, 1758)

Семейство Centrarchidae.

Разпространени са в чистите, обрасли с растителност водоеми с пясъчно дъно от Великите езера до щатите Тексас и Флорида /САЩ/. Дължина до 24 см, в аквариум до 15 см. D X/10 - 12, А 11/10 - 11, ll 40-47. Тялото е изтеглено, яйцевидно, високо, силно сплескано отстрани. Тялото е кафеникаво. На главата има тъмно-червени или червеникаво-жълти петна с различна големина. Хрилното капаче е блестящо зелено с тъмно-червени линии и точки, младите екземпляри са черни с оранжево-червено петно в задната част. Плавниците са зеленикави до златисто-жълти, на задната част на "D" има тъмни петънца. Пола се различава трудно, при самката червеното петно е по-слабо оцветено. Рибите са мирни, през размножителния период териториални, обичат движение на водата, придържат се към долните и средни слоеве на водата. Може да се отглеждат в общ аквариум с риби, придържащи се към горните слоеве на водата. Грунд пясък, места засадени с растения, защитени от изравяне от самеца при подготовката за хвърляне. Вода: 4- 22°С, dH 10-15° , рН 7-8, богата на кислород. Храна: жива. Размножителен аквариум за двойка от 100л, с вода 18-24°С, грунд от пясък със слой 7-8 см и укрития за самката, която хвърля хайвера /до 5000 зърна/ в яма, направена от самеца, след което се отделя. Самеца се грижи за хайвера и потомството. Инкубационен период 2-3 денонощия, след 3-6 денонощия малките плуват в стадо под охраната на самеца. Стартова храна: "жива прах". Полова зрялост след 1 година.

Характеристики


Семейство: Centrarchidae
Континент: Северна Америка
Биотоп: САЩ
Трудност: Средно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г