Hyphessobrycon eques  (Steindachner, 1882)

Българско наименование:

Калистус. Кървава тетра.

Снимка на Hyphessobrycon eques  (Steindachner, 1882)

снимка: nikolaytoshev

Семейство харациди (Characidae).
Разпространени са в северната и централни части на Южна Америка. Обитават стоящи и бавнотечащи води, много видове -- в горските водоеми.
Тялото е изтеглено, стройно до високо,страничната линия е непълна. Имат мастен плавник.
Сходните по форма и оцветяване на тялото риби са разделени на 4 групи:
1) "Bentosi": H.bentosi bentosi, H.bentosi rosaceus, H.erythro-stigma, H.robertsi, H.socolofi.
При самеца "D" е флаговидно удължен, с тъмно петно в горната част.
2) "Bifasciatus": H.bifasciatus, H.flammeus, H.griemi.
В предната половина на тялото едно след друго са разположени две тъмни петна във формата на запетая.
3) "Callistus": H.callistus, H.georgettae, H.haralds chultzi, H.minor, H.serpae, H.takasei.
Тялото е жълтеникаво или червеникаво до кърваво-червено, с тъмно петно в предната половина на тялото, с изключение на H.georgettae.
4) "Metae": H.herbertaxelrodi, H.heterorhabdus, H.loretoensis, H.metae, H.peruvianus, H.scholzei.
По тялото минава тъмна надлъжна ивица.
Миролюбив, стадни риби, може да се отглеждат в общ аквариум засаден с растения и достатъчно място за плуване.
Вода: 23-25 °С, dH 5-15 °, рН 6-7,5.
Размножаването е по двойки или в група. Размножителен аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея дребнолистни растения с удължено стебло.
Вода: температура с 2-3 °С повече от при отглеждането (25-27 °С), dH до 4 °, КН до 1 °, рН 6-6,8, ниво 10-15 см. Самците и самките седмица преди това се държат отделно.
Хвърлянето на хайвера е сутринта. След хвърлянето рибите се отделят, аквариума се затъмнява. Инкубационен период 1-2
денонощия, малките плуват след 3-5 денонощия. Слабо осветление. Стартова храна: инфузории. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Разпространени са в р. Парагвай.

Дължина до 4 см. D 10-11, А 27-30, ll 31-33. Тялото е изтеглено, умерено високо, отстрани сплескано. Гърба е маслено-кафяв, страните са кафеникаво-червени, корема е светло-червен. Зад хрилното капаче има черно петно във формата на запетая. "D" е с едро черно петно и бял край. Останалите плавници, с изключение на мастния , са червени. "А" е с черен кант, разширяващ се към задния край. Самеца през размножителния период става кърваво-червен, при самката корема напълнява.

Рибите се придържат към средните и долни слоеве на водата. Единичната риба е агресивна и може да нанесе травми на други неголеми риби.

Отглеждане във вода dH до 25 ° и рН 5,8-8.

Храна: жива, заместители.

Развъждане във вода : 24-28°С, dH до 14 °, КН до 2 °, рН 6,2-7, торфирана.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 05.03.2021 г