Hoplosternum littorale  (Hancock, 1828)

Българско наименование:

Синьо сомче

Снимка на Hoplosternum littorale  (Hancock, 1828)

Семейство Callichthyidae.
Разпространени са в северната и централна части на Южна Америка и о.Тринидад. Обитават както течащите, така и малките бедни на кислород, обрасли с растителност водоеми.
Тялото е изтеглено, слабо сплескано отстрани, където има два реда костни пластинки. Главата е широка, сплескана отгоре надолу, на горната челюст има 2 двойки дълги мустаци, на долната -- двойка къси. Има мастен плавник.
Самеца е по-малък.
Рибите имат допълнително дишане. Миролюбиви, придържат се към долния слой на водата, обичат затъмнени места, мек грунд, в който с удоволствие се ровят, без да повреждат растенията. Активни са с настъпването на сумрака.
Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум засаден с растения и голямо количество укрития (пещери, корени).
Вода: 22-28°С, dH до 25°С, рН 5,8-7,5. Храна: жива, растителна, заместители. Хранят се основно от грунда.
Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум, в който трябва да има укрития за самката, плаващ на повърхността голям лист от растение (може и пластмасов диск с ? 10 см), под който самеца строи гнездо от пяна.
Вода: КН до 2°, рН 5,8-7. Хвърлянето се стимулира с падане на атмосферното налягане и свежа вода. Самката хвърля до 1500 зърна, след което се отделя. Самеца охранява гнездото, което може да се пренесе в инкубатор със слаба аерация, но тогава самеца може да изгуби способността си за грижа за хайвера. Инкубационен период 4-8 денонощия.
Стартова храна: инфузории. Малките се крият от светлината. Полова зрялост след 8-10 месеца.

Разпространениe: Южна Америка примерно до 20° южна ширина и о. Тринидад.

Дължина:  до 20 см.

D 1/8, А 2/5. Тялото и плавниците са с черно-син цвят, корема е мръсно-бял. Съществува вариант със сиво-син до тъмно-син цвят, с прозрачни до светло-сиви плавници. Стимулиране на хвърлянето със свежа вода (1/5 от обема) и понижаване на температурата на дъното с 3-5°С. Самеца строи гнездо от пяна и растения. Самките хвърлят хайвера в гнездото.

Условия за развъждане: 22-24°С (с 1-4°С по-ниска от при отглеждането), dH 4-6°С, рН 6-7.

Характеристики


Семейство: Callichthyidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 15.06.2021 г