Dianema urostriatum  (Miranda Ribeiro, 1912)

Българско наименование:

Дианема уростриата

Снимка на Dianema urostriatum  (Miranda Ribeiro, 1912)

Семейство сомове калихтови (Callichthyidae).
Разпространени са в северната част на Южна Америка, особенно често се срещат в басейна на р.Амазонка. Обитават местата близко до брега в бавнотечащите водоеми.
Тялото е умерено изтеглено, постепено се свива към "С", профила на гърба в началото на "D" образува тъп ъгъл. Муцуната е остра. 2 двойки мустаци, изтеглени напред. Има мастен плавник. 4 костни пластинки. Самката лесно се различава от самеца по пълния корем. Мирни риби, често са на групи в долните и средни слоеве на водата. При резки движения на аквариста уплашено се зариват с глава в грунда. Може да се отглеждат в общ аквариум с укрития и растения, създаващи места с полумрак.
Вода: 22-28°С, dH 5-20°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители.
Размножаването е по двойки, може и във видов аквариум. Стимулира се при понижаване на атмосферното налягане и понижаване на температурата с 2-4°С. Самеца строи гнездо от пяна под едър лист на растение, плуващо по повърхността, който може да се замени с диск от пластмаса Ж 20 см. Самката прилепва към него хайвера (до 600 зърна), но може да го прилепи и към стъклото на аквариума близо до гнездото. Хайвера се охранява от самеца. Инкубационен период 4-5 денонощия, малките плуват след 2 денонощия. Стартова храна: зоопланктон. Малките в първите дни са чувствителни към понижаване на температурата. Най-добре 24-28°С. Полова зрялост след 1-1,5 години.

Разпространени са в притоците на р. Амазонка при г.Манаус (Бразилия). Дължина до 15 см. D 1/7, А 0/7. Оцветяването на тялото е както при Dianema longibarbis , основния тон е повече бежево-сив. На "С" се редуват черни и бели надлъжни ивици, останалите плавници са прозрачни, кафеникави. Понякога самеца започва да яде хайвера, който тогава се пренася в инкубатор.

Характеристики


Семейство: Callichthyidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 09.03.2021 г